หน้าแรก / บริการ THTI / วิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์

วิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์แปลงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

Textile Transformation Service

จัดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อนโยบาย Industry Transforms รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 โดยร่วมปฏิวัตินวัตกรรมสิ่งทอสู่เชิงพาณิชย์ โดยรวมงานนวัตกรรมมากมาย ดังนี้

  • งานวิจัยพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Textile) เช่น สีย้อมธรรมชาติ เส้นใยรีไซเคิล เส้นใยมะพร้าวอ่อน เส้นใยสับปะระ เส้นใยผักตบชวา และเส้นใยชานอ้อย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยล่าสุดโดยประสบผลสำเร็จครั้งแรกของไทย