ติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยในงานบริการ หรืองานด้านอื่นๆ ท่านสามารถติดสอบถามสถาบันพัฒนาสิ่งทอ ได้หลายช่องทาง ดังนี้

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบและมาตรฐาน 0 2713 5492-9 ต่อ 512-517

ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ 0 2713 5492-9 ต่อ 407,408, 413

ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม 0 2713 5492-9 ต่อ 732, 740, 889

ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม 0 2713 5492-9 ต่อ 407, 408, 413

บริการอบรมและสัมมนา 0 27195492-9 ต่อ 101

Messe Frankfurt / งานจัดแสดงสินค้า 0 27135492-9 ต่อ 202, 209

สำนักงานผู้อำนวยการ 0 2712 1592

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 0 2712 1593
ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ 0 2712 4532

ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ 0 2712 4527 ext 550
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี 0 2712 4526

Social Media Directory :

Map : Download Map Graphic

GoogleMap Latitude : 13.7089532,100.5839663