หน้าแรก / เกี่ยวกับ THTI / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเราสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังมาที่
E-mail : suvijak@thaitextile.org

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน

นักวิทยาศาสตร์ 1

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

พนักงานการตลาดอาวุโส

ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน