หน้าแรก / เกี่ยวกับ THTI / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเราสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังมาที่
E-mail : wilaiwanp@thaitextile.org

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม

ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

พนักงานพัฒนาองค์กรอาวุโส

ฝ่ายบริหาร/ งานบุคคล

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

หัวหน้างานด้านวิจัยและพัฒนา (Supervisor Textile Development Center)

ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

นักวิจัย

แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่งเชิงพาณิชย์

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน