หน้าแรก / เกี่ยวกับ THTI / สมาคมการค้า

สมาคมการค้ากรมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ผสานมือร่วมกับสมาคมการค้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ และเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่

สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

The Thai Textile Manufacturers Association
Association (TTMA)
117/7 อาคารปัญจนิจ, ชั้น 4 ห้อง เอ, ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0 2392 0755
0 2712 5440
ttma@thaitextile.org , thaittma@yahoo.com
www.thaitextile.org/TTMA

สมาคมไหมไทย

Thai Silk Association (TSA)
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม ชั้น 5 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0 2712 4328
0 2391 2896
thsilkas@yahoo.com
www.thaisilk.or.th/

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทย

Thai Garment Manufacturers Association
(TGMA)
127/36 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
0 2681 2222
0 2681 0231-2
-
www.thaigarment.org/

สมาคมชาวโบ๊เบ๊

The Bobae Garment Association (BOBAE)
94/24 ตรอกธรรมา กรุงเกษม ปทุมวัน กทม 10330
0 2222 3818
bobae@thaitextile.org
www.thebobaegarmentassociation.com

สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย

The Thai Weaving Industry Association
(TWIA)
54/87-88 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
0 2427 6668-9
0 2427 6669
twia2015@gmail.com
www.twia.or.th/

สมาคมพ่อค้าผ้าไทย

Thai Textile Merchants Association (TMA)
562 อาคารเอสพรีม ชั้น 4 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0 2622 6711-3
0 2622 6714
tma-team@hotmail.com
www.thaitextilemerchant.org/

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย

The Association Of Thai Textile Bleaching Dyeing
Printing And Finishing Industries (ATDP)
ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0 2129 3965-6
0 2129 3967
atdp2004@gmail.com
www.atdp-textiles.org

สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย

Thai Man-Made Fiber Industries Association (TMFA)
128/123 อาคารพญาไทพลาซ่า (ชั้น 11) ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
0 2216 5739-40
0 2216 5722
tsma@thaitextile.or
www.thaitextile.org/tsma