TOP STORIES

TOP STORIES

RCEP เกมถ่วงดุลใหม่ จีนเร่งเจรจาซื้อใจ "อาเซียน"

"RCEP" เป็นความตกลงเพื่อสนับสนุนการขยายการค้า-ลงทุนในอาเซียน โดยใช้ระบบการค้าเสรีภายใต้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 ประเทศ โดยครอบคลุมทุกมิติการค้า ทั้งด้านสินค้าบริการ การลงทุน มาตรการการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ถึงเวลาปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้หรือยัง

นับตั้งแต่ประเทศไทยขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (สำหรับแรงงานแรกเข้า) เมื่อเดือนเมษายน 2555 จำนวน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 5 จังหวัด และจังหวัดภูเก็ตเป็น 300 บาท และขึ้นจังหวัดที่เหลือเป็น 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ทำให้ทุกจังหวัดมีค่าจ้างเท่ากันต่อเนื่องมาอีก 2 ปี คือ ปี 2557-2558 โดยไม่มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีการปรับตัวกับค่าจ้าง ซึ่งผลปรากฏว่า ในภาพรวมยังมีแรงงานทั่วประเทศไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ 2.11 ล้านคน หรือ 14.8% โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีคนทำงานไม่เกิน 50 คน ((1-9 คน (33.6%) 10-49 (12%)) แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการขนาดเล็กยังไม่สามารถปรับตัวจ่ายค่าจ้างเต็ม 300 บาทได้เป็นจำนวนมาก

ปรับเป้าส่งออกปี59 แค่+0.3% ปีหน้าเล็งโต 3% ตลาดหลักพลิกบวกยกแผง

พาณิชย์ยอมยกธงปรับลดเป้าส่งออกปี 59 ติดลบ 0.3% ขณะตั้งเป้าปี 60 ขยายตัว 3%โดยตลาดหลักทั้งอาเซียน สหรัฐฯ อียู ญี่ปุ่น พลิกบวกถ้วนหน้า พร้อมโชว์แผนลุยตลาดสินค้า บริการ ดันเอกชนลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนกรกฎาคม 2559

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนกรกฎาคม 2559 มีมูลค่า 135.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 8.07 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 149.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 10.51 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนกรกฎาคมขาดดุลการค้า 14.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้เจ็ดเดือนแรก (มกราคม-กรกฎาคม 2559) มีมูลค่าการส่งออกรวม 928.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 10.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 927.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้เกินดุลการค้า 1.36 ล้านเหรียญสหรัฐ

TOP STORIES

เทรนด์เครื่องประดับอัญมณีปี 2017

ด้วยปัจจุบันการกำหนดเทรนด์การออกแบบเครื่องประดับที่เผยแพร่ออกมาในแต่ละปีก่อนล่วงหน้าของบรรดาเหล่ากูรูในแวดวงธุรกิจแฟชั่นและเครื่องประดับนั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการวางแนวทางในการดีไซน์สินค้าของผู้ประกอบการในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับค่อนข้างมาก ทางทีมกูรูด้านการออกแบบรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับของSwarovski Gemstone จึงได้กำหนดเทรนด์การออกแบบเครื่องประดับในปี 2017 ตามGem VisionsTrend Directions 2017ภายใต้ธีมแนวคิด 4 เทรนด์หลัก เพื่อเป็นแนวทางแก่นักออกแบบและผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์สินค้า คัดสรรวัตถุดิบในการผลิตเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นชิ้นงานเครื่องประดับเพื่อเปิดตัวเป็นคอลเลคชั่นใหม่ๆ ตามฤดูกาลมีรายละเอียดดังนี้

Thailand Gems & Jewelry Industrial Profile

เครื่องประดับเป็นสิ่งคู่กายที่ช่วยเสริมบุคลิกและสง่าราศรีให้กับผู้สวมใส่ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ เครื่องประดับที่ทำมาจากของจริงมีราคาที่สูงเกินกำลังที่เรา ๆ ท่าน ๆ จะซื้อมาสวมใส่ได้ตามความต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงหันมานิยมเครื่องประดับอัญมณีเทียม

อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (กระเป๋าที่ทำจากสิ่งทอ)

กระเป๋านั้นมีหลากหลายรูปทรง ใช้วัตถุดิบหลากหลาย และสีสันที่แตกต่างออกไป สิ่งทอเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกระเป๋าผ้าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่ของอย่างเดียว แต่สามารถนำไปสู่คำว่า แฟชั่นได้อีกด้วย

Trends in Supply Chain Product Development

บทบาทและความสำคัญของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบแฟชั่นในห่วงโซ่อุปทาน เทรนด์หรือการคาดการณ์แนวโน้มเป็นเสมือนแผนที่นำทางในการดำเนินธุรกิจแฟชั่นให้ไปในทิศทางที่ตรงกับกระแสนิยมหรือความคาดหวังของผู้บริโภค

TOP STORIES

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนกรกฎาคม 2559

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนกรกฎาคม 2559 มีมูลค่า 135.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 8.07 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 149.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 10.51 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนกรกฎาคมขาดดุลการค้า 14.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้เจ็ดเดือนแรก (มกราคม-กรกฎาคม 2559) มีมูลค่าการส่งออกรวม 928.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 10.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 927.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้เกินดุลการค้า 1.36 ล้านเหรียญสหรัฐ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2559

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2559 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70.73 (ร้อยละ 57.37 ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ) จากเดิมในช่วง7 เดือนแรกของปี 2558 ที่มีมูลค่า 196,400.89 ล้านบาท (6,018.15 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยู่ที่ 335,308.68ล้านบาท (9,470.67ล้านเหรียญสหรัฐ) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.77 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย อย่างไรก็ตามหากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปพบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 144,064.53 ล้านบาท (4,073.07 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ5.06 (ลดลงร้อยละ 2.99ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ)

การพัฒนาย่านการค้าเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

จากการศึกษาย่านการค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยนั้นมีลักษณะและรูปแบบการจัดการย่านที่แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้ง ลักษณะสินค้า หรือพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในแต่ละย่านการค้าที่มีความแตกต่างกันจึงส่งผลให้รูปแบบและการบริหารจัดการย่านการค้ามีลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนั้นแนวทางการพัฒนาย่านการค้าในแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกัน และต้องอาศัยระหว่างบทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2559

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน ปี 2559 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67.12 (ร้อยละ 53.26 ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ) จากเดิมในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2558 ที่มีมูลค่า 173,524.81 ล้านบาท (5,333.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยู่ที่ 289,987.25 ล้านบาท (8,174.46 ล้านเหรียญสหรัฐ) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.80 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย อย่างไรก็ตาม หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 128,155.48 ล้านบาท (3,618.06 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 7.42 (ลดลงร้อยละ 1.28 ใน หน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ)

TOP STORIES

RCEP เกมถ่วงดุลใหม่ จีนเร่งเจรจาซื้อใจ "อาเซียน"

"RCEP" เป็นความตกลงเพื่อสนับสนุนการขยายการค้า-ลงทุนในอาเซียน โดยใช้ระบบการค้าเสรีภายใต้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 ประเทศ โดยครอบคลุมทุกมิติการค้า ทั้งด้านสินค้าบริการ การลงทุน มาตรการการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ถึงเวลาปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้หรือยัง

นับตั้งแต่ประเทศไทยขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (สำหรับแรงงานแรกเข้า) เมื่อเดือนเมษายน 2555 จำนวน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 5 จังหวัด และจังหวัดภูเก็ตเป็น 300 บาท และขึ้นจังหวัดที่เหลือเป็น 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ทำให้ทุกจังหวัดมีค่าจ้างเท่ากันต่อเนื่องมาอีก 2 ปี คือ ปี 2557-2558 โดยไม่มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีการปรับตัวกับค่าจ้าง ซึ่งผลปรากฏว่า ในภาพรวมยังมีแรงงานทั่วประเทศไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ 2.11 ล้านคน หรือ 14.8% โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีคนทำงานไม่เกิน 50 คน ((1-9 คน (33.6%) 10-49 (12%)) แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการขนาดเล็กยังไม่สามารถปรับตัวจ่ายค่าจ้างเต็ม 300 บาทได้เป็นจำนวนมาก

ปรับเป้าส่งออกปี59 แค่+0.3% ปีหน้าเล็งโต 3% ตลาดหลักพลิกบวกยกแผง

พาณิชย์ยอมยกธงปรับลดเป้าส่งออกปี 59 ติดลบ 0.3% ขณะตั้งเป้าปี 60 ขยายตัว 3%โดยตลาดหลักทั้งอาเซียน สหรัฐฯ อียู ญี่ปุ่น พลิกบวกถ้วนหน้า พร้อมโชว์แผนลุยตลาดสินค้า บริการ ดันเอกชนลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเดือน พฤษภาคม 2559

สภาพตลาดโดยรวมของอัญมณีและเครื่องประดับ เดือน พฤษภาคม 2559 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมเครื่องประดับบุคคลมีการเพิ่มขึ้นสูงสุด การจำหน่ายสินค้าในระดับต้นน้ำและปลายน้ำส่วนมากพบว่าโดยมากลดลงจากเดือนที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีลักษณะคือ เพชรเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ส่วนเครื่องประดับบุคคลและเครื่องประดับเทียมมีการลดลงเมื่อเทียบกันเดือนที่ผ่านมา

TOP STORIES

เส้นใยหญ้า (Grass fibres)

หญ้าเป็นพืชที่มีช่วงอายุเพียงปีเดียว และมีกลุ่มของเซลล์เส้นใยที่ยึดกันไว้ด้วยเพคตินในลาเมลลาชั้นกลาง เซลล์ของท่อลำเลียงจะแยกกลุ่มเส้นใยออกจากกัน

เส้นใยคีนัว (Quinoa fibers)

คีนัวเป็นพืชพื้นเมืองของแอนดีส (Andes) ในอเมริกาใต้และอยู่ในวงศ์ Chenopodiaceae (Chenopodium quinoa Willd) มีลักษณะคล้ายธัญพืช

เส้นใยไผ่ (Bamboo fibres)

ปัจจุบันมีความพยายามที่จะผลิตเส้นใยสิ่งทอจากไผ่ ด้วยเหตุที่เส้นใยเดี่ยวของไผ่มีความยาว 2 มิลลิเมตร จึงมักถูกนำไปใช้ในการผลิตสิ่งทอในรูปของกลุ่มเส้นใย

เส้นใยจากกล้วย ชานอ้อย และใยบวบ (banana, sugarcane bagasse and sponge gourd fibers)

เส้นใยจากบวบมีปริมาณเซลลูโลสสูงที่สุด (66.59%±0.61%) รองลงมาได้แก่ ใยชานอ้อย (54.87%±0.53%) และที่มีปริมาณเซลลูโลสน้อยที่สุดคือเส้นใยกล้วย (50.15%±1.09%)

TOP STORIES

ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABELLING)

“ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครับทราบ เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผู้ผลิตก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กำไร จากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

Carbon Footprint Labels

Carbon Footprint คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นสวน การใช้งาน และการจัดการชื้นส่วนสิ่งเหลือหลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ซึ่งคิดออกมาเป็นเทียบเท่ากับศักยภาพที่ทาให้โลกร้อนเท่ากับปริมาณกี่เท่าของ CO2 ยังมีก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดที่ประเมินภายใต้พิธีสารเกียวโต ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

EU Flower

EU – Flower สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของสหภาพยุโรป เป็นตราสัญลักษณ์ฉลากสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่แสดงให้เห็นว่า สินค้าเหล่านั้นมีการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบในการผลิต, กระบวนการผลิตเป็นสินค้า และผลกระทบของ คุณภาพสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งมีข้อกำหนดในสินค้าหลายชนิด รวมถึงสินค้าสิ่งทอด้วย โดยข้อกำหนดใหม่ที่มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เพิ่มเติมสาระสำคัญในบางส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะครอบคลุมตั้งแต่ การเลือกเส้นใยในการผลิตสินค้าสิ่งทอจากแหล่งผลิตเส้นใยที่คำ นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคน้อยที่สุด และคุณภาพของสินค้า สิ่งทอที่มีความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่

วัสดุสิ่งทอสำหรับการกรองสาร (Textile Materials for Filtration)

การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอหรับใช้เป็นตัวกรอง (Filter)โดยมีการแสดงให้เห็นถึง ความหมายของการกรอง ชนิดและประเภทของการกรอง ชนิดของตัวกรองหรือใส้กรองที่ผลิตมาจากวัสดุสิ่งทอประเภทต่างๆ สมบัติการกักเก็บอนุภาค ตลอดจนโครงสร้างของผ้าทอที่ส่งผลต่อการกรองสาร โดยปัจจุบันนี้มีการนำเอาวัสดุสิ่งทอประเภทเส้นใยสังเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการกรองสาร หรือกรองอากาศมากขึ้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเลือกใช้วัสดุสิ่งทอที่จะใช้เป็นตัวกรองสารที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันออกไป

TOP STORIES

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมิถุนายน 2559

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมิถุนายน 2559 มีมูลค่า 582.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 4.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 373.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 7.99 ทำให้เกินดุลการค้า 208.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้หกเดือนแรก (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559) มีมูลค่าการส่งออกรวม 3,264.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 6.39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 2,190.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 3.06 ทำให้เกินดุลการค้า 1,074.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนกรกฎาคม 2559

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนกรกฎาคม 2559 มีมูลค่า 548.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 13.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 362.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 3.01 ทำให้เกินดุลการค้า 186.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้เจ็ดเดือนแรก (เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2559) มีมูลค่าการส่งออกรวม 3,813.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 7.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 2,553.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 3.05 ทำให้เกินดุลการค้า 1,260.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

TOP STORIES

"คลัง"อัดงบโรดโชว์โค้งท้าย เร่งอุตฯดันลงทุน 5.5 แสนล.

คลังไฟเขียวอัดงบฯ 6 ล้าน เร่ง "อรรชกา" จัดโรดโชว์ ดึงลงทุน EEC-9 คลัสเตอร์ ดันยอดขอส่งเสริม 5.5 แสนล้าน

เศรษฐกิจเกียร์ต่ำ ส่งออกวูบ บริโภค-ลงทุนแผ่ว

เศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนแรกในไตรมาส 3 ยังตกอยู่ในม่านหมอก ซึ่ง 2 หน่วยงานเศรษฐกิจได้รายงานตัวเลขออกมาแล้ว ทำให้ต้องติดตามช่วงที่เหลือของครึ่งปีหลัง จะพลิกฟื้นอย่างไร

"โรงงานรองเท้า-เสื้อผ้า" กัมพูชา ทยอยปิดตัว 70 แห่ง

อุตสาหกรรมรองเท้าและเสื้อผ้าสำเร็จรูปในกัมพูชา ถือเป็นหนึ่งแหล่งรายได้สำคัญที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวและเติบโต ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานผลิตกว่า 1,000 แห่ง ส่งผลให้เกิดการจ้างงานแรงงานท้องถิ่นมากกว่า 754,000 คนด้วย แต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวของกัมพูชากำลังเผชิญความท้าทายครั้งสำคัญ ทั้งจากปัญหาภายในและภายนอก

อีก 20 ปีข้างหน้าแรงงาน 137 ล้านคนใน 5 ชาติอาเซียนเสี่ยงเสียงานให้หุ่นยนต์

รอยเตอร์ - จากการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุว่า แรงงานเกินครึ่งใน 5 ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียงานของตัวเองให้แก่เครื่องจักรอัตโนมัติในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

TOP STORIES

SME PROMOTION PROJECT II

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2 (SMEs Promotion Project II)

Textile Insight

THTI Activities

Sep 09, 2016

Creative Textiles Award 2016 นำ 5 ผลงานสู่การเปิดตลาดฮ่องกง

กระทรวงอุตสาหกรรม ปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่สู่เส้นทางผู้ประกอบการ นำ 5 คอลเลคชั่นจากเวทีประกวด Creative Textiles Award 2016 รุกตลาดฮ่องกง

Sep 05, 2016

กระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาF2Sนักออกแบบรุ่นใหม่เชื่อมสู่ Pacific Rim

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสร้างนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม4.0 เดินหน้าโครงการแปซิฟิกริมผนึกกำลังนักศึกษาด้านออกแบบไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเฟ้นหาตัวแทน 5 นักศึกษาไทยร่วมดูงานประเทศญี่ปุ่นปลายเดือนธันวาคมนี้

Aug 29, 2016

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าดันSMEs เปิดเวทีพัฒนาด้านออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

29 ส.ค.59 กรุงเทพมหานคร - กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดงาน กิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 : Creative Designers Creation) ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) เพื่อสร้างบุคลากรด้านการออกแบบตั้งแต่ระดับเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาให้มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในทุกประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและการดำเนินธุรกิจแฟชั่น จนสามารถแข่งขันในระดับอาเซียน (ASEAN) ได้อย่างภาคภูมิโดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวโครงการ และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ควอเทียร์ วอเตอร์ การ์เดน ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ภายในงานยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์โดย ติช่า กันติชา ชุมมะ วินเนอร์จากเดอะเฟส ซีซั่น 2 นำทีมเดินแบบผลงานสร้างสรรค์งานโดยเหล่านักศึกษาจากภาคการศึกษาต่าง ๆ

Aug 26, 2016

สถาบันฯสิ่งทอ จัดกิจกรรมปิดโครงการแฟชั่นมุสลิม ระยะที่ 4 หลังกระแสตอบรับดีในตลาดอาเซียน + 3

สถาบันสิ่งทอฯ จัดกิจกรรมปิดโครงการฯ ส่งนายแบบนางแบบ 40 ชีวิต ขึ้นเวทีแสดงแบบคอลเลคชั่นล่าสุด โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการสิ่งทอ 5 จังหวัดชายแดนใต้ หลัง บุกตลาด อาเซียน +3 เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ แบรนด์ Lawa@THTI บนเวที Hong Kong Fashion Week ภายใต้แนวคิด “Co-Design” พร้อมโชว์ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดึงอัตลักษณ์วิถีภาคใต้จาก “ข้าวต้มใบกระพ้อ” สร้างสรรผลงานการออกแบบ พร้อมต่อยอดพัฒนาเส้นใยดาหลาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ หวังยกระดับคุณภาพผลักดันสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลื้ม 4 กิจกรรมหลักยกระดับการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการให้ทัดเทียมระดับสากลและพร้อมก้าวสู่ตลาดแฟชั่นอาเซียนอย่างมีศักยภาพ

Aug 25, 2016

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อน Design Center

25 สิงหาคม 59 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมชมผลงานจากนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่จัดแสดง ณ อาคารศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น โดยมี นายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ ​โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อสำรวจและเตรียมปรับพื้นที่ เพื่อความพร้อมในการจัดตั้ง Design Center ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อเร่งเดินหน้าสานต่อนโยบาย Thailand Industrial Design Center ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สามารถเปลี่ยนสินค้า โภคภัณฑ์ ให้เป็นสินค้า นวัตกรรม สามารถนำเทคโนโลยี มาผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และทุนวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรมขยายผลสู่การปฏิบัติงาน ผ่านหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง รองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม จากการรับจ้างผลิต (OEM) สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมด้วยการออกแบบ (ODM) เตรียมพร้อมการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีอุตสาหกรรมแฟชั่นนำร่องดำเนินการเป็นอุตสาหกรรมแรก

Aug 22, 2016

กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับแฟชั่นไทยพัฒนานักออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่ เพิ่มมูลค่าจากรับจ้างผ

22 ส.ค.59 กรุงเทพมหานคร - กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดงานประชุมนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น “International Fashion C0-Design : Ride the Power of Asia” ภายใต้กิจกรรมสร้างนักออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่ ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งแต่กลุ่ม เอสเอ็มอี แฟชั่นแบรนด์ไลฟ์สไตล์แบรนด์ ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าดีไซน์ ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถแข่งขันในตลาดงานดีไซน์ระดับโลก โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้โดยผู้ทรงอิทธิพลและนักออกแบบชื่อดังทั้งในประเทศและระดับโลก รวมทั้งนักออกแบบชั้นนำของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบแฟชั่น ผู้ประกอบการ และบุคลากรสายงานต่างๆในวงการการออกแบบ ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy