• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปี 2561 (จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสุรินทร์)

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

เชิญชวนเที่ยวงาน "START Up Market 2017 ตลาดนัดคนมีฝัน ปั้นสินค้าดี วิถีเกษตรไทย" ในวันที่ 14-17 กันยายน 2560 นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G, 1 ตั้งแต่ 11.00 – 21.30 น. ที่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพดี ในราคาหน้าสวน ไม่ผ่านพอค้าคนกลาง กว่า 200 ร้านค้า พร้อมพบกับเหล่าดีเจใจดี คลื่นหมีน่ารัก Hug Radio และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ที่จะไปมอบความสุขพร้อมเกมส์สนุกๆ มากมาย

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "ซื้อของไทย ใช้ของดี" ในงาน Thailand Industry Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรม ๔.๐ ขับเคลื่อนอนาคตไทย” Thailand Industry 4.0 : Shift Our Future กระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของงานไปสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวันอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับสากล ความอุตสาหะ วิริยะ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ การมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2560 (The Prime Minister's Industry Award 2017)

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้นำส่งรายงานการประชุมกลไกการหารือทางการค้าไทย-ไต้หวัน (ระดับอธิบดี) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ กรุงเทพฯ