• Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

household & home textiles fair งานเคหะสิ่งทอ 9 - 12 มกราคม 2561 ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหัวข้อ "Gem Business Society 2017 - The Luxury Business & Brand Management" รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. - 14 ต.ค. 2560 พิเศษ สำหรับสมาชิก GIT ลด 15% และถ้าพาเพื่อนมาสมัครเป็นคู่รับส่วนลด 20%

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    คอมเม้นท์

Functional Textile for Hospitality and Medical Service

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

งานสัมมนาธุรกิจแฟชั่น "How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business” Seminar"

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเคหะสิ่งทอ Intertextile Shanghai home textiles - spring 2017 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ National Exhibition and Convention Center (Shanghai) นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 EU ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้า (COMMISSION DECISION (EU) 2016/1349) และให้ใช้เลขรหัส 017 สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาสิ่งทอไทยสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมในอนาคตฯ : Building Added Value for The Future of Thailand’s Textile Industry”

E-Newsletter_no.39

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม_รายไตรมาส ฉบับที่ 39 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งทอ"

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

ขอเชิญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity)” เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียว เพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ”

E-Newsletter_no.37

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

กิจการในเวียดนามของ Zara แบรนด์แฟชั่นค้าปลีกดังของสเปนมีแนวโน้มไปได้สวย โดยในการเปิดร้านวันแรก สาขาแรกของประเทศนี้เมื่อ 8 กันยายนที่ผ่าน มีลูกค้าเข้าร้านกันเนืองแน่น

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

กำหนดการสัมมนา “ทิศทางเส้นใยธรรมชาติ ... สู่อุตสาหกรรม 4.0”