• Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเคหะสิ่งทอ Intertextile Shanghai home textiles - spring 2017 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ National Exhibition and Convention Center (Shanghai) นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 EU ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้า (COMMISSION DECISION (EU) 2016/1349) และให้ใช้เลขรหัส 017 สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

หลักสูตรอบรมของศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ส.ค. 2559 - ก.ย. 2560

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

ขอเชิญท่านร่วมงานแสดงสินค้าสิ่งทอ ณ กรุงปารีส

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

Messe Frankfurt Event 2016

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

สีย้อมสังเคราะห์เป็นสีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมี เพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น เฉดสีที่หลากหลาย มีความสดใส คงทน และสามารถย้อมติดบนเส้นใยชนิดต่างๆ แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจาก มีส่วนผสมของสารพิษ เช่น สีเอโซและโลหะหนัก เพื่อความปลอดภัยและป้องกัน ความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

ขอเชิญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity)” เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียว เพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ”

E-Newsletter_no.37

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

กิจการในเวียดนามของ Zara แบรนด์แฟชั่นค้าปลีกดังของสเปนมีแนวโน้มไปได้สวย โดยในการเปิดร้านวันแรก สาขาแรกของประเทศนี้เมื่อ 8 กันยายนที่ผ่าน มีลูกค้าเข้าร้านกันเนืองแน่น

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

กำหนดการสัมมนา “ทิศทางเส้นใยธรรมชาติ ... สู่อุตสาหกรรม 4.0”

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

เริ่มต้นไอเดียใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ THAILAND INDUSTRY EXPO 2016

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

กำหนดการสัมมนา สูตรลับผ้าผืนไทย...ก้าวสู่สิ่งทออาเซียน (Function/Eco/Modern Silk) วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี เวลา 09.15 – 15.30 น.

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

สัมมนา เรื่อง “สร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยธรรมชาติ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industries” วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี