• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ZDHC ได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่ปลอดภัยเพื่อนำไปใช้กับหนังและรองเท้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

UNIDO อัพเดทกรอบการผลิตเครื่องหนังที่ยั่งยืนฉบับปรับปรุงใหม่และขยายกรอบการผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment
 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment
 • patcharasu
 • /    Comment

Textile Exchange ได้เผยแพร่คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับฝ้ายอินทรีย์ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพรวมของผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นด้านบวกของฝ้ายอินทรีย์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นนำไปสู่การยอมรับฝ้ายอินทรีย์ของร้านเสื้อผ้าและแบรนด์ต่อไป

 • patcharasu
 • /    Comment

GOTS กล่าวว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้เป็นผลมาจากข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

สมาคม Oeko-Tex ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ปรับข้อบังคับใหม่สำหรับมาตรฐานเครื่องหนัง ปี 2018 โดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2018

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

มาตรฐานด้านความปลอดภัย EN 14682: สำหรับเชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูดในสินค้าเสื้อผ้าเด็ก (cords and drawstrings) ซึ่งเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่กฎระเบียบของอียูที่มีข้อกำหนดชัดเจนสำหรับผู้ผลิตในการออกแบบสินค้า เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปยัง EU

 • patcharasu
 • /    Comment

แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกรองเท้าอื่นๆ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในกรตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สำหรับรองเท้าหนังนิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554