• Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

Textile Transformation Service อีกหนึ่งบริการใหม่ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการส่งเสริมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ที่มีความต้องการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่เชิงพาณิชย์ ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับภาคผลิต ซึ่งจะเป็นฐานพื้นสำคัญเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

Knitting Industry เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการทอสิ่งทอ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์
 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์
 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

http://rivetandjeans.com/ เป็นเว็บไซด์ที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับแบรนด์แฟชั่น แฟชั่น เทรนด์แฟชั่นทั่วโลก นวัตกรรมใหม่ๆ งานแฟร์ต่างๆ ที่เน้นด้านผ้ายีนส์ รวมทั้งมีแนวคิดด้านการค้าปลีกที่มีผลต่อตลาดผ้ายีนส์ทั่วโลก

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

in.fashionnetwork.com เป็นเว็บไซด์ที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับแบรนด์แฟชั่น แฟชั่น ดีไซน์ และเทรนด์แฟชั่นทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีแกลอรี่รูปภาพและคลิปวีดีโอ Fashion week และงานแสดงสินค้าทั่วโลก

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

สมาคม Oeko-Tex ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ปรับข้อบังคับใหม่สำหรับมาตรฐานเครื่องหนัง ปี 2018 โดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2018

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

มาตรฐานด้านความปลอดภัย EN 14682: สำหรับเชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูดในสินค้าเสื้อผ้าเด็ก (cords and drawstrings) ซึ่งเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่กฎระเบียบของอียูที่มีข้อกำหนดชัดเจนสำหรับผู้ผลิตในการออกแบบสินค้า เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปยัง EU

 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกรองเท้าอื่นๆ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

Fashion Trendsetter เป็นแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและแนวโน้ม ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดย Senay Gokcen

 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

จากวิกฤตการณ์การเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2007 ส่งผลให้ประเทศที่ต้องพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาตัวเลขของภาคการส่งออกในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่ามีอัตราการขยายตัวลดลงเรื่อยมา อย่างไรก็ตามตลาดในประเทศ ถือว่าเป็นตลาดหนึ่งที่สาคัญซึ่งการให้ความสาคัญกับตลาดภายในประเทศนับว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการคุ้มครองผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในประเทศของตน และยังเป็นการลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศด้วย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในกรตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สำหรับรองเท้าหนังนิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554