• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

วารสาร Thai Textile and Fashion Outlook by THTI ฉบับที่ 23 เป็นผลงานภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับวารสาร Thai Textile and Fashion Outlook ฉบับนี้ นำเสนอถึงทิศทางและแนวโน้มการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ในประเทศ และการต่อยอดธุรกิจโดยเริ่มจากช่องทางออนไลน์ต่อยอดไปสู่การจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าของสินค้าในกลุ่มสิ่งทอเพื่อสุขภาพ พร้อมได้รวบรวมสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ขยายฐานลูกค้าเครื่องประดับในยุคดิจิทัลผ่าน Amazon และเครื่องประดับ Unisex ทางเลือกใหม่สำหรับคนยุคใหม่ คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร Fashion Outlook ฉบับนี้ ทุกท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจ และได้รับประโยชน์จากเรื่องราวต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในวารสาร คณะผู้จัดทำฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ​

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

TrendWatching.com

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

TrendWatching.com คือบริษัทที่คอยจับตาดู วิเคราะห์ และสรุป แนวทางของเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

Harper's Bazaar

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

HARPER'S เป็นนิตยสารที่ให้ข้อมูลข่าวสาร นำเสนอบทความแฟชั่นเชิงลึกที่สอดแทรกมุมมองเฉียบคมและอารมณ์ขัน และยังทำหน้าที่เสมือนเพื่อนคู่คิดให้กับผู้หญิงยุคใหม่ เปิดโอกาสให้พวกเธอเข้าถึงแฟชั่นชั้นสูงที่จับต้องได้ นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้ในด้านไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและความสวยความงาม

 • patcharasu
 • /    Comment

Textile Exchange ได้เผยแพร่คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับฝ้ายอินทรีย์ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพรวมของผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นด้านบวกของฝ้ายอินทรีย์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นนำไปสู่การยอมรับฝ้ายอินทรีย์ของร้านเสื้อผ้าและแบรนด์ต่อไป

 • patcharasu
 • /    Comment

GOTS กล่าวว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้เป็นผลมาจากข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ

New Book@THTI

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

New Book @THTI

 • /    Comment

วีดิทัศน์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์การแต่งกายของผู้หญิงตั้งแต่ ค.ศ.1915 จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีความละเอียดและทำให้เห็นภาพจริงของการแต่งกายในยุคต่างๆ เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย

 • /    Comment

วีดีทัศน์ที่นำเสนอถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างต้นแบบของงานออกแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ สำหรับงานออกแบบประเภท Wearable Technology ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จริงและง่ายดาย โดยการสร้างแบบจำลองลงไปบนพื้นผิวหรือรูปร่างของผู้สวมใส่โดยตรง จากนั้นจึงนำไปพิมพ์สามมิติ ทำให้ได้ชิ้นงานที่พอดีกับผู้สวมใส่มากขึ้น

 • /    Comment

วีดีทัศน์ที่นำเสนอแนวคิด กรรมวิธีการประสานกันระหว่างเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และสิ่งทอปกติ ทำให้เกิดเป็น Smart Fabric โดยเป็นการร่วมงานกันระหว่าง Google และ Levi’s ในการสร้าง Touch Screen Jeans ซึ่งเรียกโครงการนี้ว่า Project Jacquard

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ตัวอย่างเทรนด์ล่าสุดสำหรับฤดูกาล autumn - winter ในปีนี้ มาในทิศทางของ vintage futurism ให้อารมณ์ย้อนกลับไปในยุคของภาพยนต์ sci-fi ช่วงปี 60s วัสดุหลักจะเป็นวัสดุที่มีความเงางามสื่อถึงอนาคต วัสดุที่มีความใส โดยใช้โครงร่างเงาในยุค 60s ผสมผสานวัสดุที่ให้ความรู้สึกถึงอนาคต ผสมผสานออกมาเป็นเทรนด์ vintage futurism ในส่วนของเทรนด์อื่นๆ สามารถติดตามต่อได้ที่ www.trendstop.com

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

เทรนด์ล่าสุดสำหรับฤดูกาล spring - summer ในปีหน้าความเป็น Ethnic หรือพื้นเมืองกำลังกลับมา รวมถึงการใช้โทนสีสันสดใสที่เหมาะกับหน้าร้อน ลายปริ้นเกิดความน่าสนใจมีพื้นผิวที่เผยถึงเนื้อแท้ของธรรมชาติ เช่นการผสมหนังสัตว์แท้ รวมถึงเรื่องราวในยุค 60s ก็จะกลับมาเป็นเทรนด์อีกครั้งในฤดูกาลนี้