• Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

ช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2517 มูลค่าและปริมาณการส่งออกหนังหมูของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 50% และ 18% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแสดงให้ว่ามูลค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีปริมาณทั้งหมด 4.8 ล้านชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยลดลงร้อยละ 9.92 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.19 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้าแต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำฯ จะพบว่าขยายตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.15 อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560 จากปัจจัยบวกเศรษฐกิจและการค้าโลกโดยรวมทยอยฟื้นตัว ทำให้กำลังซื้อบางส่วนกลับมา อีกทั้งภาครัฐดำเนินมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในอีก 5 ปีข้างหน้าขณะที่อาจได้รับปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และการเมืองในยุโรป ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติและภัยก่อการร้าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนธันวาคม ขยายตัวร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนพฤศจิกายนที่ขยายตัวร้อยละ 12 โดยกลุ่มสินค้าสิ่งทอขยายตัวร้อยละ 8.12 เครื่องนุ่งห่มขยายตัวร้อยละ 2.15 เมื่อพิจารณาจากตลาดส่งออกที่สำคัญ พบว่า ตลาดอาเซียนขยายตัวร้อยละ 6.41 สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76 ตลาดสหภาพยุโรปเติบโตร้อยละ 7.39

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

สหรัฐอเมริกาเริ่มดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเมียนมาเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2533 จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเมียนมาและได้ออกกฎหมาย Tom Lantos Block Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic Efforts) หรือเรียกอย่างย่อว่าJade Act 2008 ลงนามโดยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกันยายน 2551 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญคือ ห้ามนำทับทิมและหยก รวมถึงเครื่องประดับที่ตกแต่งด้วยทับทิมและหยกจากเมียนมาเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งจากเมียนมาโดยตรงและผ่านประเทศที่สาม โดยสหรัฐฯ เชื่อว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแหล่งระดมทุนของรัฐบาลเผด็จการ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศทั้งนี้ มิได้มีสหรัฐฯ ประเทศเดียวที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อเมียนมา หากแต่รวมถึงสหภาพยุโรปก็ดำเนินมาตรการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 13 โรงงาน เงินลงทุนรวม 838.4 ล้านบาท และคนงานรวม 1,085 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 11 โรงงาน เงินลงทุน 813.1 ล้านบาท

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 32 โรงงาน เงินลงทุนรวม 1,034.8 ล้านบาท และคนงานรวม 1,728 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนรองเท้า จำนวน 13 โรงงาน เงินลงทุน 271.2 ล้านบาท

 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

จีไอทีจัดประกวดออกแบบเครื่องประดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 เดินหน้าสนับสนุน “ไข่มุก” ไทยมาทำเป็นเครื่องประดับ หวังเปิดตัวออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ คาดช่วยกระตุ้นการใช้ไข่มุกเป็นวัตถุดิบ สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยง และพัฒนาเครื่องประดับส่งออกใหม่ๆ ของไทยสู่ตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น เผยการประกวดชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท และเปิดทางนำผลงานโชว์ในงานบางกอกเจมส์และผลิตขายจริง

 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

ในปีที่ผ่านมามียอดจำหน่ายทั่วโลก 1.14 แสนล้านบาท หรือ 22.8 พันล้านโครนเดนมาร์ก เติบโต 15% จากยอดการผลิตเครื่องประดับทั้งหมด 117 ล้านชิ้น โดยยอดจำหน่ายแพนดอร่าในประเทศไทยเติบโต 39% ติดอันดับประเทศที่มีการเติบโตอันดับต้นๆ ในเอเชียแปซิฟิก รวมญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวในทุกกลุ่มสินค้า

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนตุลาคมยังยังคงขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งตัวขึ้นจากเดือนกันยายนที่ขยายตัวร้อยละ 5.39

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

ผู้นำรองเท้ากีฬาระดับโลก “Nike” เผยคอลเลคชั่นสุดปังแห่งปี โดยเป็นการจับมือกันระหว่างแบรนด์รองเท้ากีฬาบาสเกตบอลสุดคลาสสิค “Jordan” กับตำนานยีนส์ระดับโลก “Levi’s®” นำรุ่น “Air Jordan IV” และ “แจ็คเก็ตยีนส์” (Trucker Jacket) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Icon ของแบรนด์ “Levi’s®” ร่วมกันทำคอลเลคชั่นพิเศษ

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

พยากรณ์มูลค่าการส่งออกในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2560 ในอุตสาหกรรมเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่ม จะมีมูลค่าการส่งออกรวม 1,337 ล้านดอลลาร์สหรัฐ