• Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเสวนาการออกแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

18 กันยายน 2560 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) รุ่นที่ 9-10 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านมาตรฐานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางให้คำปรึกษาพัฒนาธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

​15 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาศูนย์อบรมแพทเทริน์อุตสาหกรรม แพทเทริน์ไอที ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งทอและแฟชั่นให้สามารถนำไปต่อการใช้จริงได้ในเชิงพาณิชย์ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4

​Raffles visit THTI

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

14 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จาก Raffles International College ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute : THTI) ทั้งนี้ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านมาตรฐานสิ่งทอ และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและฟังก์ชั่น นำไปพัฒนาและต่อยอดการออกแบบแฟชั่นสู่เชิงพาณิชย์ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สถาบันฯสิ่งทอร่วมกับ HKTDC นำผู้ประกอบการชมงาน CENTRESTAGE 2017 ณ ฮ่องกง

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สถาบันสิ่งทอฯ จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้แนวคิด “ASEAN GATEWAY : Co-design for Textile & Fashion” รุกสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ พร้อมปูทางส่งผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการในตลาดอาเซียน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กรุงเทพฯ 14 ก.ค. 60 - ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Industry Expo 2017" โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Design Forum

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ TIDC ภายใต้โครงการจัดตั้ง Thailand Industrial Design Center

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย Smart Fabric จำนวน 2 ราย ในงานสัมมนา KES ไขกุญแจสู่นวัตกรรมผืนผ้าด้วยสัมผัสแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ ถ.พระราม4

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ภายในงาน THTI Textile & Fashion Symposium 2014 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric วันที่ 21 ตุลาคม 2556