• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

16 -17 พ.ค.60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประชุมระดมความคิดเห็น อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ​ สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งทายาทรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในหลากหลายมิติ ทั้งบริบทที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอรูปแบบความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม รวมทั้ง ความต้องการและปัญหาของภาคธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมและความร่วมมือของสถาบันกับภาคธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การปรับบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้สอดรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Stateroom 3 ชั้น 8 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท และชั้น 1 ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

3 พฤษภาคม 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 75 ปี ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีถวายเครื่องบวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงานงานและร่วมบริจาคเงิน ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศไต้หวัน รวม 13 หน่วย นำโดย คุณ Chia-Feng Lee Section Chief, Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบไปด้วย Asia-Pacific Industry Collaboration office Food Industry Research Development Institute Kasetsart University Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs Chinese National Federation of Industries Textile Industry Promotion Office Taiwan Textile Research Institute Food Industry Research Development Institute Biotechnology & Pharmaceutical Industries Promotion Office Institute for Information Industry Chung-Hua Institution for Economic Research Taiwan Design Center

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

​12 เม.ย. 60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าร่วม

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 (F2S) : Creative Designers Creation) ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ที่ได้จับมือกับสถาบันการศึกษา ร่วมพัฒนาทักษะและความรู้ด้านอุตสาหกรรมการออกแบบให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ รองรับการเติบโตของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017 : Inspire Ideas for Smart SMEs (ID Week) จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ณ Thailand Industrial Design Center เชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักออกแบบร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานดีไซน์ สร้างผู้ประกอบการ 4.0

Design Forum

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ TIDC ภายใต้โครงการจัดตั้ง Thailand Industrial Design Center

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย Smart Fabric จำนวน 2 ราย ในงานสัมมนา KES ไขกุญแจสู่นวัตกรรมผืนผ้าด้วยสัมผัสแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ ถ.พระราม4

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ภายในงาน THTI Textile & Fashion Symposium 2014 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric วันที่ 21 ตุลาคม 2556

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabricm วันที่ 18 พฤษภาคม 2558