สถานการณ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสำหรับตลาดที่พัฒนาแล้ว

Keyword:     marketing  ภาวะสิ่งทอ  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม 

สถานการณ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสำหรับตลาดที่พัฒนาแล้ว

ในตลาดสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุด จะมีผู้เล่นหลักๆ อยู่ 2 กลุ่มใหญ่ ด้านหนึ่งคือประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะเห็นถึงการเติบโตของยอดขายที่ชะลอตัวหรือไม่ดีมากนักในช่วงปี 2018 แนวโน้มนี้เป็นความท้าทายสำหรับกลุ่มผู้ขายระดับนที่เป็นระดับโลกรายใหญ่ แม้กระทั่งสำหรับผู้ผลิตเสื้อผ้าสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุด ตัวอย่างเช่น กลุ่ม H&M ที่ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ายอดขายในช่วงปีงบประมาณ 2017 ที่ผ่านมาลดลงร้อยละ -2 โดยเปิดเผยแผนการที่จะปิดร้านจำนวนสาขาลงในปี 2018 โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว ในทางกลับกันตลาดเกิดใหม่ถือเป็นตลาดที่มีโอกาสของการเจริญเติบโตที่ใหญ่ที่สุดในระยะยาว และแม้ว่าขนาดของตลาดเกิดใหม่เช่นจีนและอินเดีย, ที่ถูกเจาะและบุกตลาดอย่างมากมายในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็ตามตลาดเกิดใหม่เหล่านนี้ ก็ยังมีช่องว่างสำหรับการเติบโตอีกมาก โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของการใช้จ่ายต่อหัวและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง

ความท้าทาย 2 ประการที่สำคัญที่สุดที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หนึ่งคือการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์เพื่อชดเชยยอดขายที่ลดลงในร้านค้าทางกายภาพ และความล้มเหลวในการทำเช่นนั้นอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงตามที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นอย่างมากในสหรัฐฯในปี 2017 ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือ "ท่าทีเสี่ยง" ประเทศ อีกอย่างหนึ่งคือการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติที่ช่วยในการปรับปรุงอัตรากำไรในบริบทของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศที่ถือว่าเป็นต้นทุนต่ำ เป็นความสำคัญระดับต้นๆ ของการลงทุนของ Amazon ในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ถูกกำหนดขึ้นในปีที่ผ่านมาและเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในทิศทางที่สามารถคาดได้ในปี 2018 ได้สร้างความกังวลสำหรับบริษัทที่กำหนดเป้าหมายผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

โอกาส

  • แนวโน้มความต้องการในระยะยาวที่แข็งแกร่งเนื่องจากการบริโภคเสื้อผ้าในตลาดเกิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้น

  • การฟื้นตัวทั่วโลกในกลุ่มสินค้าหรูหราหลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

ความเสี่ยง

  • ช่วงระยะเวลารอบแฟชั่นที่เร็วขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านความยั่งยืน การส่งมอบและการสต๊อกสินค้า

  • ความอิ่มตัวของพื้นที่ค้าปลีกในบริบทของ digitalization

สิ่งที่ต้องระวัง

  • การเข้าสู่ตลาดผู้เล่นใหม่ (Amazon's Prime Wardrobe, แบรนด์ผู้บริโภคโดยตรงใหม่)

  • ต้นทุนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจแฟชั่นแบบรวดเร็ว

ที่มา : http://www.eulerhermes.com/economic-research

เรียบเรียงโดย : ชาติชาย สิงหเดช

 

Share this Post:
View article: 11