งานสัมมนาTHTI Monthy Talk สร้าง Demand ด้วย Protective Workwear

Keyword:     protective workwear  สัมมนา  สัมมนาฟรี ...THTI Monthy Talk

สร้าง Demand ด้วย Protective Workwear

เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพทั้งระบบ…

27 มิถุนายน 2561 | 14.00-16.00 น. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ชั้น 3)

เชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีกิจกรรม THTI Monthly Talk     ภายใต้หัวข้อ “สร้าง Demand ด้วย Protective Workwear” เพื่อสร้างความเข้มแข็งตลอด Supply Chain ทั้งระบบ พร้อมผลักดันให้เกิด Demand ภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในระดับภูมิภาค เพื่อขยายตลาดไปยังประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ
 

***ร่วมรับฟังการบรรยาย (ฟรี) ไม่เสียค่าใช้จ่าย...จำกัดที่นั่งจำนวน 50 ท่าน

โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/2W4tSt
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :-

โทร.0-2713-5492-9 ต่อ 740 (ทรรศนีย์) E-mail: tassanee@thaitextile.org

และ 0-2713-5492-9 ต่อ 889 (นนิฌา)    E-mail: nanicha@thaitextile.org

website: www.thaitextile.org

แผนที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Image Gallery

Share this Post:
View article: 14