สถาบันฯสิ่งทอให้การต้อนรับ นศ.วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ม.เกษตร เยี่ยมชมสถาบันฯ

Keyword:     กระทรวงอุตสาหกรรม  ม.เกษตร  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 
"
29 มิถุนายน 2561 
นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ 
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน 
ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 15