สถาบันฯสิ่งทอให้การต้อนรับ นศ.วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ม.เกษตร เยี่ยมชมสถาบันฯ

Keyword:     กระทรวงอุตสาหกรรม  ม.เกษตร  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 
"
29 มิถุนายน 2561
นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

"

Share this Post:
View article: 16