การสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี Collaboration Forum in Connected Industries (Thai-Japan)

Keyword:     งานสัมมนา 

การสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
Collaboration Forum in Connected Industries (Thai-Japan)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 101 และ 401 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
************************************************************************************************************************


 

ในงานพบกับ...

•การนำเสนอเทคโนโลยี Connected Industry ของญี่ปุ่น ครั้งแรกของเมืองไทย
•เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นจากบริษัทชั้นนากว่า 50 บริษัท ที่คัดเลือกมาแล้ว •เทคโนโลยีด้าน Smart Factory และด้าน Smart Logistics & SCM ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
 

แนวทางการดำเนินกิจกรรม

•นำเสนอเทคโนโลยีใหม่จากบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ในด้าน Smart Factory และด้าน Smart Logistics & SCM บริษัทละ 15 นาที
•พูดคุยเรื่องเทคโนโลยีกับบริษัทที่สนใจได้โดยตรง
 
 
 

สมัครภายใน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

*การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

 


ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณดวงฤทัย / คุณลลิดา
E-mail: srisawat_lalida@Hotmail.com
โทรศัพท์ 02-367-8148 / โทรสาร 02-381 1053

Share this Post:
View article: 44