อบรมเจาะลึกเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก

Keyword:     กระทรวงอุตสาหกรรม  กลุ่มภาคเหนือตอนบน2  คลัสเตอร์  จังหวัดน่าน  พะเยา  ล้านนา  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  เชียงราย  แพร่  แฟชั่น 


 
(จังหวัดน่าน) นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก โดยมีนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กิจกรรมการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิในการให้องค์ความรู้หลากหลายหัวข้อ อาทิ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิง สร้างสรรค์ เส้นใยใหม่/ เส้นใยธรรมชาติผสานความโดดเด่นผ้าทอล้านนา โดย คุณบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใย และผ้าทอ หัวข้อ รังสรรค์งานออกแบบเครื่องประดับ สร้างความต่างด้วยลวดลาย การสร้างต้นแบบเครื่องประดับ โดย นายหิรัญกฤษฎิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์” โดยทีมบ้านสิ่งทอจังหวัดแพร่ รวมทั้งการสร้างแบบ การทำแพทเทิร์น  เทคนิคการตัดเย็บ โดย นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 3 มิ.ย.61 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และดำเนินงาน โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Share this Post:
View article: 21