โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) ปี 2561 (รุ่นที่ 1)

Keyword:     sme stratup2018  sme2018  อบรม 

กำหนดการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) ปี 2561 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 7-8 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 - 17.00 น. สถานที่ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

แผนที่โรงแรม

Image Gallery

Share this Post:
View article: 48