อบรมหลักสูตร "เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยเซลลูโลสและเส้นใยโปรตีนจากไหม"

Keyword:     การย้อมสีธรรมชาติ  อบรม 

อบรมหลักสูตร "เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยเซลลูโลสและเส้นใยโปรตีนจากไหม"

วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชั้น 2
 สมัครเข้าร่วมอบรมเพียง 3,745 บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รับจำนวนจำกัด


>> ดาวน์โหลดใบสมัคร << สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 02 - 7135492-9 ต่อ 407 (กรวิกา), 414 (กฤษนันท์)
E-mail : kornwika@thaitextile.org, kristanun@thaitextile.org

Image Gallery

Share this Post:
View article: 46