เคมีสำหรับหนังถูกเพิ่มเข้าใน Bluesing Bluefinder

Keyword:     bluesign bluefinder  กฎระเบียบเครื่องหนัง 

ZDHC ได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่ปลอดภัยเพื่อนำไปใช้กับหนังและรองเท้า

 

การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2017 โดยความร่วมมือระหว่าง Staht ผู้จัดจำหน่ายเคมีสำหรับหนังและบริษัท Bluesign

 

Bluesign Bluefinder ได้ผ่านการพิสูจน์ว่าเป็นเครื่องมือที่ตรวจสอบการปนเปื้อนในทุกห่วงโซ่ของการผลิตทั้งหมดของการผลิตสิ่งทอว่ามีการปนเปื้อนสารมลพิษหรือสารเคมีตกค้างหรือไม่ Kurt Schlaepfer หัวหน้าฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ Bluesign Technologies กล่าวว่า “เราประเมินผลิตภัณฑ์เคมีโดยละเอียดพร้อมข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากโรงงานและการประเมินความเสี่ยงที่ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการรวมทั้งการประเมินความเสี่ยงและการคำนวณสถานการณ์การสัมผัสเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาและด้านพิษวิทยา”

 

Bluesign Bluefinder มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เคมีมากกว่า 10,000 รายการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอและรองเท้าทั่วโลกตั้งแต่ผู้จัดหาสารเคมีจนถึงผู้ผลิตและแบรนด์ต่างๆ สามารถจัดการสารเคมีได้อย่างถูกต้องและเปลี่ยนสารเคมีอันตรายด้วยทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

 

“การเพิ่มสารเคมีสำหรับหนังเข้า Bluesign Bluefinder อุตสาหกรรมทั้งหมดจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากความรู้เกี่ยวกับการประเมินสารเคมีและการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในห่วงโซ่อุปทาน” Michael Costello ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท กล่าว

 

ที่มา : www.just-style.com (6/04/2018)

 

Share this Post:
View article: 49