การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรองเท้าเยอรมนี

Keyword:     รองเท้า  เยอรมนี 

สมาคมรองเท้าและเครื่องหนังประเทศเยอรมนี (HDS / L) รายงานตัวเลข มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมรองเท้าเยอรมนี ปี 2017 เพิ่มขึ้น 5.9% คิดเป็นมูลค่า 2.9 พันล้านยูโร

 

Manfred Junkert กรรมการผู้จัดการของ HDS / L กล่าวว่า สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกรองเท้าที่สำคัญของเยอรมนี โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 84.3% ของการส่งออกรองเท้าทั้งหมดของเยอรมนี ถึงแม้ว่าในปี 2016 ส่งออกจะลดลง 2.1% แต่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมรองเท้าเยอรมนี   

 

ปี 2017 เยอรมนีส่งออกรองเท้ามากกว่า 280 ล้านคู่ เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 6.2 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 25.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากราคาเฉลี่ยต่อคู่เพิ่มขึ้น 14.2% โดยปี 2016 ราคาเฉลี่ยต่อคู่อยู่ที่ 19.31 ยูโร เพิ่มเป็นเฉลี่ยต่อคู่อยู่ที่ 22.05 ในปี 2017

 

ปี 2017 ตลาดนำเข้ารองเท้าจากเยอรมนีที่สำคัญ คือ ฝรั่งเศส นำเข้าเพิ่มขึ้น 19.6%  หรือ 37.8 ล้านคู่ โปแลนด์ นำเข้าเพิ่มขึ้น 21% หรือ 35.7 ล้านคู่ และเนเธอร์แลนด์ นำเข้าเพิ่มขึ้น 13.7% หรือ 26.3 ล้านคู่

 

นอกจากนี้เขายังเปิดเผยข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2016 ต่อเนื่องปีที่แล้ว รองเท้าผ้าใบส่งออกเพิ่มขึ้น โดยรองเท้ากีฬาที่ส่วนบนทำจากสิ่งทอเพิ่มขึ้น 22.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรองเท้าที่ส่วนบนทำจากหนังเพิ่มขึ้นเพียง 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน

 

เยอรมนีนำเข้ารองเท้าเพิ่มขึ้น ในปี 2017 มีการนำเข้ารองเท้าเพิ่มขึ้น 692 ล้านคู่ หรือเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยนำเข้าจากประเทศในกลุ่มเอเชียเพิ่มขึ้น เช่น จีน เพิ่มขึ้น 3.6% เวียดนาม เพิ่มขึ้น 11.5% และอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 9.3%

 

นอกจากนี้ยังมีการนำเข้ารองเท้าเพิ่มขึ้นจากประเทศในกลุ่มยุโรป เช่น อิตาลี เพิ่มขึ้น 5.8% โปรตุเกส เพิ่มขึ้น 15.7% สเปน เพิ่มขึ้น 11.0% และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้น 8.5%  Mr. Junkert กล่าวว่า ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าการผลิตรองเท้าเริ่มกลับมาผลิตในยุโรปมากขึ้น

 

Mr. Junkert ได้ให้ข้อระวังว่า การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมรองเท้าของเยอรมนีเริ่มเห็นได้ชัดขึ้น เนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะในด้านงานวิจัยและพัฒนา และงานด้านไอที ถึงแม้ว่าจำนวนแรงงานในปี 2017 จะเพิ่มขึ้นเป็น 14,762 คน หรือเพิ่มขึ้น 6.7% ก็ตาม

 

ในส่วนของ Carl-August Seibel ประธาน HDS / L กล่าวว่า เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่จะชักจูงคนรุ่นใหม่ให้หันเข้ามาสู่อุตสาหกรรมรองเท้าเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในการทำรองเท้า

 

Mr. Junkert ได้สรุปว่า อุตสาหกรรมรองเท้าเยอรมนี ปี 2018 เป็นการยากที่จะมีประสิทธิภาพอย่างปีที่ผ่านมา

 

ที่มา : chinaleather.org

 

Share this Post:
View article: 67