เครื่องนุ่งห่มนำพาการเติบโตในการส่งออกของศรีลังกา ในปี 2018

Keyword:     apparel  garment  just-style  sri lanka  ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ  ศรีลังกา 

 

Textiles is the backbone of Sri Lanka’s tradeable sector

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของศรีลังกามีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตสูงสุดในปี 2018 แต่จะต้องลงทุนในด้านความก้าวหน้าความเจริญทางเทคโนโลยี หากต้องการรักษาแรงผลักดันนี้ให้เกิดขึ้น

 

ขณะที่ประเทศศรีลังกาให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการส่งออกมูลค่า 20 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2020 ซึ่ง 77% ของ CEOs ที่ได้รับการสัมภาษณ์โดย Oxford Business Group (OBG) สำหรับ Business Barometer คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของการส่งออกในปีต่อไป

 

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของภาคการค้าของศรีลังกา ซึ่งคิดเป็น 47% ของการส่งออกทั้งหมดในปี 2016 และในขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลุ่มที่ระบุโดยรัฐบาลว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญสำหรับการที่จะกระจายฐานการส่งออกของประเทศ และผู้นำทางธุรกิจคาดว่าอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมนี้จะหนุนการเติบโตในอนาคตอันใกล้ได้

 

อุตสาหกรรมการส่งออกได้รับการสนับสนุนอย่างดีในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว เมื่อสหภาพยุโรป (EU) ได้คืนสิทธิ(GSP +) ซึ่งเคยถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้เนื่องจากเรื่องความกังวลด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2010 อย่างไรก็ตามการยกเลิกภาษีอากรขาเข้าสำหรับสินค้าของศรีลังกาที่นำเข้าสู่ตลาดเดี่ยวในยุโรป ทำให้มีแนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้น 3% ในปี 2017 ถึงกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

แม้ในขณะที่อนาคตอันใกล้ดูสดใสสำหรับกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม แต่ผู้ที่ทำการสำรวจแนะนำว่าศรีลังกาน่าจะคิดค้นวางแผนกลยุทธ์สำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต

 

“การพัฒนาด้านนวัตกรรม เช่น การพิมพ์ 3D และหุ่นยนต์ อาจทำให้ความได้เปรียบด้านการแข่งขันของประเทศในปัจจุบันลดลงในหลายปีข้างหน้า เนื่องจากปราศจากความต้องการต้นทุนค่าแรงที่ต่ำ ยักษ์ใหญ่ด้านเสื้อผ้าสามารถเริ่มเคลื่อนย้ายสถานที่ผลิตให้ใกล้ชิดกับตลาดผู้บริโภคหลักของตนได้" ผู้สำรวจกล่าว และถ้าศรีลังกาต้องการบรรลุวิสัยทัศน์ 2025 ก็จะต้องเอาชนะความขาดแคลนในตลาดแรงงาน - ไม่เพียงแต่ในแง่ของทักษะ แต่หมายถึงจำนวนแรงงานเองด้วย

 

ที่มา: just-style - https://www.just-style.com/news/garments-to-lead-sri-lanka-export-growth-in-2018_id132964.aspx

 

Share this Post:
View article: 91