เสื้อผ้ากีฬาและเสื้อผ้าเด็กผลักดันการเติบโตของตลาดโลก

Keyword:     apparel  childrenswear  footwear  retail  sportswear  ภาวะสิ่งทอ 

 

Sportswear racked up global sales of US$300.15bn last year

 

จากการวิจัยใหม่พบว่าเสื้อผ้ากีฬาและเสื้อผ้าเด็กสามารถทำกำไรได้มากที่สุดจากยอดขายทั่วโลก ในปี 2017 และจะยังคงเป็นปัจจัยผลักดันการเติบโตที่สำคัญไปจนประทั่งปี 2022

 

ผลการวิจัยจาก บริษัทวิจัยตลาด Euromonitor International เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเครื่องแต่งกายและรองเท้าของโลกในปี 2017 เพิ่มขึ้น 4% เป็น 1.696 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในส่วนนี้ประเภทสินค้าที่ใหญ่ที่สุด คือเสื้อผ้าสตรีที่มียอดขายทั่วโลก 642.76 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามมาด้วยเสื้อผ้าบุรุษ 419.34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และรองเท้า 351.86 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

อย่างไรก็ตามเสื้อผ้ากีฬาและเสื้อผ้าเด็ก ในปี 2017 มียอดขายทั่วโลกอยู่ที่ 300.15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 159.95 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ และมีการเติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อน

 

ซึ่งขนาดตลาดสำหรับเสื้อผ้ากีฬานั้นมีขนาดโตขึ้นถึง 6.8% ระหว่างปี 2016 ถึง 2017 ตามด้วยเสื้อผ้าเด็กที่โตขึ้นถึง 6.2% เปรียบเทียบกับเสื้อผ้าสตรีที่โต 3.3% เสื้อผ้าบุรุษ 3.7% และรองเท้า 4.7%

 

นอกจากนี้การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็นสัดส่วนถึง 16% ของยอดขายเครื่องแต่งกายและรองเท้าทั่วโลกในปี 2017 โดยเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2012 ซึ่งธุรกิจค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตคาดว่าจะมีสัดส่วนถึง 20% ของยอดขายเครื่องแต่งกายและรองเท้า ในปี 2021 

ที่มา: https://www.just-style.com/news/sportswear-and-childrenswear-drive-global-market-growth_id132921.aspx

 

Share this Post:
View article: 63