สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2560

Keyword:     git  นำเข้าส่งออกอัญมณี  พฤศจิกายน 2560  อัญมณี&เครื่องประดับ  อุตสาหกรรม 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2560

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2560มีมูลค่าลดลงร้อยละ 10.13 (ร้อยละ 13.13 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 ที่มีมูลค่า 13,395.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(471,081.46 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 12,039.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (409,237.62 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.55 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 6,657.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (226,174.99 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 1.80 (ลดลงร้อยละ 1.37 ในหน่วยของเงินบาท)

แผนภาพตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (รวมทองคำ) ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายนปี 2560

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานการณ์การส่งออก

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ คือทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปด้วยสัดส่วนร้อยละ 44.70 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวมปรับตัวลดลงร้อยละ21.50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เนื่องจากมูลค่าการส่งออกทองคำสะสมใน 2 ไตรมาสแรกลดลงมาก แม้ว่าในไตรมาส 3 จะปรับตัวดีขึ้นก็ตามอย่างไรก็ดีหากพิจารณาการส่งออกทองคำในเดือนพฤศจิกายนเพียงเดือนเดียวพบว่า มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.13 สอดคล้องกับราคาทองคำในเดือนดังกล่าวที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 1,282.28 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ (http://www.kitco.com) เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯจากรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอและการร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯจากความกังวลต่อความล่าช้าในการผลักดันร่างกฎหมายปฏิรูปภาษี รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นสูงเนื่องจากกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียได้ประกาศกวาดล้างการทุจริตครั้งใหญ่ โดยจับกุมตัวเจ้าชาย รัฐมนตรี และมหาเศรษฐีหลายคน

เครื่องประดับแท้ เป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.46ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม ขยายตัวร้อยละ2.70โดยการส่งออก เครื่องประดับทองมีมูลค่าลดลงร้อยละ 3.68 จากการส่งออกไปยังตลาดหลักใน 3 อันดับแรกอย่างฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ลดลงร้อยละ 2.43, ร้อยละ 7.99 และร้อยละ 26.20 ตามลำดับเครื่องประดับเงินเติบโตร้อยละ 14.98เนื่องจากการส่งออกไปยังเยอรมนี และออสเตรเลีย ตลาดในอันดับ 2 และ 3 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.36 และร้อยละ 65.58 ตามลำดับแม้ว่าตลาดที่ครองส่วนแบ่งสูงสุดอย่างสหรัฐอเมริกาจะมีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.98 ก็ตามเครื่องประดับแพลทินัมปรับตัวลดลงร้อยละ 25.67โดยเป็นผลจากการส่งออกไปยังญี่ปุ่น ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักใน 3 อันดับแรกได้ลดลงร้อยละ 20.18,ร้อยละ 39.65 และร้อยละ 47.58 ตามลำดับ

เพชร เป็นสินค้าส่งออกรายการสำคัญในอันดับ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.06 ปรับตัวลดลงร้อยลง 6.51 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมีเพชรเจียระไนเป็นสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้ ที่ยังคงมีมูลค่าลดลงร้อยละ 6.37 เนื่องจากการส่งออกไปยังฮ่องกง ตลาดที่ครองส่วนแบ่งสูงสุดเกือบครึ่งหนึ่งได้ลดลงร้อยละ 9ในขณะที่เบลเยียม และอินเดีย ตลาดในอันดับ 2 และ 3 ขยายตัวได้ร้อยละ 1.90 และร้อยละ 5.35 ตามลำดับ

พลอยสี เป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 4 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 9.65 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมของไทย และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.03 โดยสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้เป็น พลอยเนื้อแข็งเจียระไน (ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต) เติบโตร้อยละ 23.69จากการส่งออกไปยังฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ตลาดหลักใน 3 อันดับแรก ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.85, ร้อยละ 16.05 และร้อยละ 13.66 ตามลำดับ ทั้งนี้ ไทยส่งออกทับทิมมากที่สุด รองลงมาเป็นแซปไฟร์ ที่ล้วนเติบโตได้สูงขึ้นร้อยละ 28.15 และร้อยละ 19.51 ตามลำดับ พลอยเนื้ออ่อนเจียระไนปรับตัวลดลงร้อยละ 4.02โดยเป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดหลักใน 3 อันดับแรกอย่างฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ ได้ลดลงร้อยละ 4.77,ร้อยละ 15.43 และ

ร้อยละ 7.79 ตามลำดับ

เครื่องประดับเทียม เป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 5สัดส่วนร้อยละ 2.61หดตัวลงร้อยละ 16.69 เนื่องจากการส่งออกไปยังหลายตลาดสำคัญได้ลดลง โดยเฉพาะตลาดหลักใน 3 อันดับแรกอย่างลิกเตนสไตน์ สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ต่างมีมูลค่าลดลงร้อยละ 8.53, ร้อยละ 5.27 และร้อยละ 32.86 ตามลำดับ

(โดยมีรายละเอียดตามแนบ)

 

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

29 ธันวาคม 2560

 

*พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ว่าด้วย “ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์”


 

Share this Post:
View article: 151