เวียดนามได้ออกประกาศร่างกฎระเบียบเสื้อผ้าทนความร้อนและไฟ

Keyword:     กฎระเบียบสิ่งทอ  ร่างกฎระเบียบ  เวียดนาม  เสื้อผ้ากันความร้อน 

สาระโดยสรุป

 

เวียดนามได้ออกประกาศร่างกฎระเบียบเสื้อผ้าทนความร้อนและไฟ ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันขา ผ้าคลุมศรีษะและรองเท้าบู๊ตสูง ซึ่งทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและออกแบบมาเพื่อป้องกันร่างกายของผู้สวมใส่จากความร้อนและ/หรือไฟ แต่ไม่รวมถึงมือ ทั้งนี้ ระเบียบวิชาการดังกล่าวไม่ใช้กับเสื้อผ้าที่ใช้ในการดับเพลิงและเสื้อผ้าที่ใช้ในระหว่างการเชื่อมและการหล่อ โดยกฎระเบียบดังกล่าวนำไปใช้กับองค์กรและบุคคลที่ผลิต นำเข้า จัดหา และใช้เสื้อผ้าเพื่อการป้องกันความร้อนและไฟ และหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ หน่วยงานด้านการจัดการของรัฐ และองค์การและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 123