การผลิตยีนส์สี

Keyword:     colorful  denim  fashion link 

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 


 

ที่มา :

https://www.facebook.com/thisisinsiderstyle/videos/408893942900504/

 

INSIDER style

@thisisinsiderstyle

 
 

Share this Post:
View article: 140