ดัชนีราคาเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ปรับตัวลดลง

Keyword:     ดัชนีราคารองเท้า  ดัชนีราคาเครื่องนุ่งห่ม  ตุลาคม 2560  ภาวะเครื่องหนัง  สหรัฐอเมริกา 

ดัชนีราคาเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ปรับตัวลดลง

 

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ราคาเครื่องนุ่งห่มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของราคาพลังงานหลังจากสิ้นสุดพายุเฮอริเคน และราคาอาหารที่ลดลง

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดที่จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา รายงานว่า ราคาสินค้าและบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่เดือนมกราคม และอัตราเงินเฟ้อ (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ต่ำกว่าระดับเป้าหมายที่ ร้อยละ 2 ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

 

ดัชนีราคาเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.6

 

 

ดัชนีราคาเครื่องนุ่งห่มเดือนตุลาคม ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และดัชนีราคารองเท้า ลดลงร้อยละ 2.1 ซึ่งลดลงมากที่สุดในรอบ 10 ปี
 

 

ดัชนีราคาเสื้อผ้าสตรีเดือนตุลาคม ลดลงร้อยละ 0.5 เช่นเดียวกับดัชนีราคาเสื้อผ้าบุรุษที่ลดลงร้ยละ 0.3

ดัชนีราคารองเท้าที่ลดลงเป็นผลจากการลดลงของราคารองเท้าเด็ก

 


ที่มา : https://sourcingjournalonline.com/apparel-prices-edge-down-in-october-footwear-prices-suffer-biggest-drop-since-2007/

 

Share this Post:
View article: 71