จีนลดภาษีนำเข้า 187 รายการรวมทั้งเครื่องแต่งกาย

Keyword:     fibre2fashion  ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ  จีน  ภาษี 

 

จีนจะลดภาษีนำเข้าสินค้า 187 รายการ ได้แก่ อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อการพักผ่อนสันทนาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป เพื่อลดต้นทุนและกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศ กระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากปรับลดภาษีสินค้าซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าผ้าขนสัตว์แล้ว ภาษีสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ 7.7% ลดลงจากปัจจุบันที่อยู่ที่ 17.3% โดยภาษีนำเข้าที่สูงทำให้ราคาของสินค้าแบรนด์ต่างประเทศในประเทศจีนสูงขึ้นด้วย และผลักดันทำให้ผู้บริโภคต้องใช้จ่ายในต่างประเทศมากขึ้น

 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากประชาชนมีความต้องการในการบริโภคมากขึ้น ดังนั้นการลดภาษีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในประเทศจีนและช่วยยกระดับระบบการจัดหาสินค้าในประเทศจีนได้

 

ที่มา: Fibre2Fashion - http://www.fibre2fashion.com/news/apparel-news/china-to-cut-import-duty-on-187-items-including-apparel-229255-newsdetails.htm

 

Share this Post:
View article: 105