สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ปี 2560

Keyword:     2560  git  นำเข้าส่งออกอัญมณี  สถานการณ์  อัญมณี&เครื่องประดับ  อุตสาหกรรม  เดือนสิงหาคม 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ปี 2560

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2560 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 18.78 (ร้อยละ 20.87 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 ที่มีมูลค่า 10,368.70 ล้านเหรียญสหรัฐ (366,515.30 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 8,421.18 ล้านเหรียญสหรัฐ (290,016.73 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.48 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 4,509.61 ล้านเหรียญสหรัฐ (155,463.77 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.80 (ร้อยละ 3.13 ในหน่วยของเงินบาท)

แผนภาพตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (รวมทองคำ) ในเดือนมกราคม – สิงหาคม ปี 2560

111.jpg

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานการณ์การส่งออก

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ คือ ทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป ในสัดส่วนร้อยละ 46.45 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวม หากแต่มีมูลค่าลดลงร้อยละ 32.82 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยเป็นผลจากมูลค่าการส่งออกทองคำสะสมในครึ่งปีแรกที่ลดลงมาก แต่หากพิจารณาการส่งออกเดือนสิงหาคมเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 พบว่า มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 4.02 เท่า สอดคล้องกับราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 1,282.32 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ (http://www.kitco.com) โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐจากปัจจัยการเมืองของสหรัฐ และการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด รวมถึงปัจจัยความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับรัสเซีย และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือมีความตึงเครียดมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น

 

เครื่องประดับแท้ เป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ 2 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม หดตัวลงร้อยละ 0.05 โดยการส่งออก เครื่องประดับทอง ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.50 เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดหลักใน 3 อันดับแรกอย่างฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ลดลงร้อยละ 6.03, 11.86 และร้อยละ 24.16 ตามลำดับ เครื่องประดับเงิน ขยายตัวได้ร้อยละ 11.76 จากการส่งออกไปยังเยอรมนี และจีน ตลาดในอันดับ 2 และ 3 ได้สูงขึ้นร้อยละ 7.23 และกว่า 1.09 เท่า ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ตลาดอันดับ 1 ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 5.95 เครื่องประดับแพลทินัม มีมูลค่าลดลงร้อยละ 32.77 อันเป็นผลจากการส่งออกไปยังญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง ตลาดหลักใน 3 อันดับแรก ได้ลดลงร้อยละ 23.60, ร้อยละ 44.09 และร้อยละ 68.01 ตามลำดับ

เพชร เป็นสินค้าส่งออกรายการสำคัญในอันดับ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.35 ปรับตัวลดลงร้อยลง 7.83 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมีเพชรเจียระไนเป็นสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้ ซึ่งมีมูลค่าลดลงร้อยละ 7.85 จากการส่งออกไปยังฮ่องกง เบลเยียม และอินเดีย ตลาดหลักใน 3 อันดับแรก ได้ลดลงร้อยละ 7.64, ร้อยละ 2.51 และร้อยละ 4.67 ตามลำดับ

พลอยสี เป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 4 ในสัดส่วนร้อยละ 8.96 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมของไทย เติบโตร้อยละ 9.98 โดยสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้เป็น พลอยเนื้อแข็งเจียระไน (ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.35 โดยเป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดหลักใน 3 อันดับแรกอย่างฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ ที่ต่างมีมูลค่าเติบโตสูงขึ้นร้อยละ 29.65, ร้อยละ 18.10 และร้อยละ 15.72 ตามลำดับ ส่วนการส่งออก พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน หดตัวลงร้อยละ 8.84 จากการส่งออกไปยังฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดหลักใน 3 อันดับแรก ได้ลดลงร้อยละ 11.05, ร้อยละ 18.88 และร้อยละ 7.82 ตามลำดับ

เครื่องประดับเทียม  เป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 5 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 2.55 และมีมูลค่าลดลงร้อยละ 14.79 เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดหลักใน 3 อันดับแรกไม่ว่าจะเป็นลิกเตนสไตน์ สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ได้น้อยลงร้อยละ 3.76, ร้อยละ 0.38 และร้อยละ 35.48 ตามลำดับ

(โดยมีรายละเอียดตามแนบ)

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2 ตุลาคม 2560

*พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ว่าด้วย “ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์”

 

Share this Post:
View article: 95