Taypa กลุ่มทอผ้าของตุรกี ลงนาม MOU ในการก่อสร้างโรงงานสิ่งทอในประเทศเซอร์เบีย

Keyword:     กฎระเบียบสิ่งทอ  ตุรกี  สิ่งทอ  เซอร์เบีย 

 

 

กระทรวงเศรษฐกิจเซอร์เบียแถลงว่า ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Taypa กลุ่มทอผ้าตุรกี ในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเมือง Kraljevo กลางเซอร์เบีย

 

ข้อตกลงดังกล่าวลงนามโดย นาย Goran Knezevic รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ และประธานกลุ่ม Taypa นาย Mesut Toprak บนเวทีการค้าระหว่างประเทศเซอร์เบีย ที่กรุงเบลเกรด

 

รัฐบาลเซอร์เบียกล่าวว่า กลุ่มทอผ้าตุรกี Taypa วางแผนที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ด้วยจำนวนเงิน 35 ล้านยูโร หรือ 41.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โรงงานแห่งใหม่นี้คาดว่าจะสร้างโอกาสการจ้างงานให้แก่ชาวเซอร์เบียถึง 2,500 คน ตามรายงานของเซอร์เบีย

 

Taypa มีโรงงานสิ่งทอทั้งหมด 6 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานสิ่งทอ 4 แห่งในตุรกี และโรงงานสิ่งทอในบังคลาเทศและในอียิปต์อย่างละหนึ่งแห่ง

 


ที่มา : https://seenews.com/news/turkeys-taypa-signs-mou-on-construction-of-textile-factory-in-serbia-586543

 

 

Share this Post:
View article: 77