รัฐมหาราษฏระแสวงหาข้อมูลสำหรับนโยบายสิ่งทอใหม่

Keyword:     fibre2fashion  maharashtra  กฎระเบียบสิ่งทอ  อินเดีย 

รัฐมหาราษฏระแสวงหาข้อมูลสำหรับนโยบายสิ่งทอใหม่

 

textile_240008.jpg

 

รัฐมหาราษฏระของอินเดียได้ขอข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย เพื่อนโยบายด้านสิ่งทอใหม่สำหรับช่วงปี 2017 - 2022 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือด้านการตลาดและสิ่งทอ Subhash Deshmukh กล่าวในการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ที่จัดโดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (CII) เกี่ยวกับการเติบโตที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยการสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตในเมืองมุมไบ

 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียกำลังมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าเสื้อผ้าและสิ่งทอทางเทคนิค, union textile commissioner Kavita Gupta กล่าว ตามที่สำนักข่าวรายงาน

 

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพึ่งพิง (ห่วงโซ่ใยสังเคราะห์) RD Udeshi กล่าวว่ารูปแบบความต้องการถูกควบคุมโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการชะลอตัวของประเทศที่พัฒนาแล้วในขณะที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในจีนและอินเดีย (DS)
 

 

ที่มา: Fibre2Fashion News Desk - India - http://www.fibre2fashion.com/news/textiles-policy-news/maharashtra-seeks-inputs-for-new-textile-policy-228408-newsdetails.htm

 

Share this Post:
View article: 86