อาเซียน-จีน กระชับความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน

Keyword:     mpac  การค้า  ข่าวรายวัน  อาเซียน-จีน  เศรษฐกิจ  โครงสร้างพื้นฐาน 

อาเซียน-จีน กระชับความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน

 

อาเซียน-จีน จับมือเดินหน้าเน้นความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ฉลองอาเซียน 50 ปี

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 8 กันยายน ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เน้นการกระชับความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน เร่งรัดเจรจาประเด็นคงค้างตามแผนงานพิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน เริ่มการหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอาเซียน-จีนเพื่อถกปัญหาเหล็กจีนทะลักอาเซียน

777.jpg

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่อาเซียนครบรอบ 50 ปี จีนเสนอให้มีการจัดทำแถลงการร่วมเรื่องความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างอาเซียนและจีน ซึ่งอาเซียนและจีนได้ตั้งเป้าให้มีการประกาศในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวเป็นการริเริ่มให้มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทอาเซียนด้านความเชื่อมโยง (Master Plan on Connectivity: MPAC) กับนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม โดยจีนมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและมีแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการต่างๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนในอนาคต

นอกจากนั้น รัฐมนตรีอาเซียนและจีนยังได้หารือในประเด็นสำคัญอื่นๆ ได้แก่ การเร่งรัดการเจรจากฎเฉพาะรายสินค้าภายใต้พิธีสารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างคู่ภาคี ตลอดจนการเร่งหารือประเด็นคงค้างภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาทิ การเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติม เป็นต้น นอกจากนั้น อาเซียนและจีนจะร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล็กจีนทะลักสู่ตลาดอาเซียน โดยจะมีการจัดการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนของอาเซียนกับจีน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและทิศทางอุตสาหกรรมเหล็กอาเซียน-จีน ในช่วงต้นปีหน้า

ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2548 ส่งผลให้ปัจจุบัน จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน โดยในปี 2559 ปริมาณการค้าเพิ่มสูงถึง 355 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่าการค้าในอาเซียน และการลงทุนทางตรงจากจีนมายังอาเซียนมีมูลค่าถึง 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้จีนยังคงเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนตั้งแต่ปี 2552 และเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 4 ของอาเซียน

การค้ารวมระหว่างไทยกับจีนในปี 2559 มีมูลค่า 65 พันล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปจีน 23 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากจีน 42 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการค้าไทย-จีน ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-พ.ค.) การค้ารวมไทย-จีน มีมูลค่า 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ ไทยนำเข้าจากจีนมูลค่า 17 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่งออกไปจีน มูลค่า 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน ในปี 2559 มีมูลค่า 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 ของสินค้าส่งออกที่ได้รับสิทธิทั้งหมดซึ่งมีมูลค่า 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ_http://www.thansettakij.com/content/206731

 

Share this Post:
View article: 121