ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาพิเศษ "เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ขายได้ในเชิงพาณิชย์"

Keyword:     news  ข่าวรายวัน 

 
  ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาพิเศษ
 ​"เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้ขายได้ในเชิงพาณิชย์"

 

และชมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการสร้างสรรค์จาก
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
 
(สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เครื่องเรือนของแตกแต่งและของที่ระลึก)
 
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 15.00 น. 
ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
-------------------------------------------
ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี!)
ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึกในวันงาน 
(จำนวนจำกัด)​​
 
เรียน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้กำหนดจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ "เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ในเชิงพาณิชย์" ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ สถาบันฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว จากโครงการกว่า 200 ผลิตภัณฑ์  และสามารถสั่งผลิตหรือจัดหาเพื่อใช้ในธุรกิจของท่านได้ อาทิ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ เครื่องหนัง บรรจุภัณฑ์ เครื่องเรือน ของตกแต่ง และของที่ระลึก

สถาบันฯ จึงใคร่ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมฟังการเสวนา พร้อมกับเลือกชมผลิตภัณฑ์ ในงานดังกล่าว (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 

กำหนดการ 

12.30 - 13.00 น.       ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
13.10 - 13.20 น.       ชมวีดีทัศน์โครงการฯ
13.20 - 13.30 น.       กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการฯ 
                                   โดย คุณสาลินี วังตาล
                                    ผู้อำนวยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
13.30 – 13.40 น.      กล่าวสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานของโครงการ
                                    โดย นายพสุ โลหารชุน
                                    อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
13.40 - 13.50 น.       การแสดงผลงานที่โดดเด่นจาก 5 ภูมิภาค (Fashion Show)
13.50 - 14.00 น.       ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน 
14.00 – 14.30 น.      เสวนา "เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ในเชิงพาณิชย์" 
                                 โดย      ผู้แทนการตลาด 1 ท่าน
                                             ที่ปรึกษาโครงการ 3 ท่าน
                                             ตัวแทนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 3 ท่าน 
14.30 – 15.00 น.     เยี่ยมชมนิทรรศการ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทร. 02-713-5492-9 ต่อ 202, 403
tidarat@thaitextile.orgpajaree@thaitextile.org
 

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 130