เจ๋ง! มน.คิดค้นผ้านาโนกลิ่นดอกปีบกันมด

Keyword:     news  กรุงเทพธุรกิจ  กันมด  ข่าวรายวัน  ผ้านาโน  ผ้านาโนกลิ่นดอกปีบ 

เจ๋ง! ม.นเรศวร คิดค้นผ้านาโนกลิ่นดอกปีบประจำจังหวัด กันมด ผลิตได้ในครัวเรือน ไม่ต้องสั่งทำในอุตสาหกรรมโรงงาน

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ขณะนี้ทางกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร ได้คิดค้นการทอผ้าลวดลายต่างๆ ทั้ง 20 ลวดลาย และได้ลวดลายที่เป็นประจำจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 11 ลวดลาย จากนั้นได้ต่อยอดผ้าที่เป็นลวดลายประจำจังหวัด นำมาผลิตผ้านาโนที่สามารถกันมด กันน้ำ ที่จะทำให้ชื้นได้ พร้อมทั้งสามารถใส่กลิ่นดอกไม้ต่างๆที่เป็นประจำจังหวัดได้ โดยไม่ต้องสั่งทำจากโรงงานที่จะต้องผลิตผ้าเป็นพันเมตร ที่ทางโรงงานจะผลิตกลิ่นดอกไม้ให้ แต่ในระดับครัวเรือนก็สามารถทำกลิ่นดอกไม้ต่างๆ ได้แล้ว โดยเฉพาะกลิ่นดอกปีบ กลิ่นดอกแก้ว กลิ่นดอกจำปี กลิ่นดอกลั่นทม เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลิ่นนั้นผู้สวมใส่ สามารถสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ เช่นใส่กลิ่นดอกลั่นทมกับผ้าขาว ที่จะสวมใส่ไปวัด ซึ่งจะสามารถลดความกำหนัดได้

การผลิตผ้านาโนที่มีกลิ่น และสวดลายประจำจังหวัดนี้ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนนวัตกรรมผ้าพื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลก ที่จะสามารถนำไปผลิตและดัดแปลงการใช้ ทั้งผ้าคลุม ผ้าพันคอ กระเป๋า และสิ่งของต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการวิจัยกลิ่นผ้านี้สำเร็จมากว่า 1 เดือนแล้ว และจะสามารถผลิตออกสู่ท้องตลาดได้ภายใน 4 เดือนนี้
 


ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/773632

Share this Post:
View article: 126