คต. เตือนผู้ส่งออกรีบมาขึ้นทะเบียนระบบ REX ก่อนพลาดโอกาสรับสิทธิ GSP

Keyword:     gsp  รองเท้า  ระบบ rex  สิ่งทอ  เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องหนัง 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ขอให้ผู้ส่งออกมาขึ้นทะเบียนใช้ระบบ REX System เพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ระบบ GSP ก่อนเปลี่ยนใช้ระบบใหม่ทั้งหมดในปี 2561

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เริ่มใช้ระบบ REX System (Registered Exporter System) หรือการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  ด้วยตนเองในการส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) แทนการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A) โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ผู้ส่งออกที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ระบบ REX กับกรมฯ ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ส่งออกสินค้าไปสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ทั้งหมดที่มีอยู่พันกว่าราย ซึ่งถึงแม้ว่าในปีนี้จะยังสามารถใช้ Form A ในการส่งออกไปยังสองประเทศดังกล่าวได้ แต่เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนผู้ส่งออกไทยจะต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบ REX ทั้งหมด เนื่องจากทั้งสองประเทศจะยกเลิกการใช้ Form A และใช้ระบบ REX เพียงระบบเดียวตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

กรมฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ส่งออกสินค้าไปยังสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับหมายเลขทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Number of Registered Exporter) ในการส่งออกไปยังสองประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะยังคงสามารถได้รับสิทธิ GSP เช่นเดิม และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการดำเนินการส่งออกสินค้าเนื่องจากผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางมาขอ Form A ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าให้กับผู้ส่งออกของไทยเพิ่มมากขึ้น  

นางดวงพร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขอขึ้นทะเบียนกับกรมฯ มีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กรอกใบสมัคร (Pre-Application Form) ในเว็บไซต์ https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/#/create-preapplication/ 2) กรอกคำขอขึ้นทะเบียน และ 3) ยื่นคำขอพร้อมใบสมัครและเอกสารของบริษัทมายังกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสายด่วน ๑๓๘๕ โทร ๐-๒๕๔๗-๔๘๐๘ โทรสาร ๐-๒๕๔๗-๔๘๐๗ หรือ www.dft.go.th

ที่มา : http://www.dft.go.th/th-th/NewsList/News-DFT/Description-News-DFT/ArticleId/9411/-REX-GSP

 

Share this Post:
View article: 117