ฉลากเสื้อเบอร์ 5

Keyword:     cool mode  seam smoothness  smoothness appearance  ค่าความเรียบของตะเข็บ  ค่าความเรียบของผ้า  ฉลากเสื้อเบอร์ 5 

ฉลากเสื้อเบอร์ 5 

ร่วมสร้างโอกาสธุรกิจ ตลาดสิ่งทอสีเขียว

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THT) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฉลากเสื้อเบอร์ 5 ผลิตเสื้อที่ใส่สบายและไม่จำเป็นต้องรีด ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กับผู้ประกอบการเสื้อเบอร์ 5 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยจะมีกำหนดการติดฉลากและ tag เพื่อวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และให้เริ่มจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีการติดฉลากผลิตภัณฑ์และวางจำหน่าย ในปี 2561 จะได้รับมอบโล่จาก กฟผ. ประมาณปลายปี 2561

 
เสื้อผ้าหนึ่งในปัจจัยสี่ที่พวกเราต้องใช้ในชีวิตประจำวัน หากเสื้อผ้าที่สวมใส่ให้สัมผัสเย็นสบายทำความสะอาดดูแลรักษาง่ายก็จะช่วยลดการใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการรีด ซึ่งมีหลายวิธีที่จะทำให้เสื้อผ้าใส่สบาย อาทิ การใช้ใยธรรมชาติ หรือ การเพิ่มความเย็นสบายให้กับผู้สวมใส่ด้วยนวัตกรรม
 
ด้วยเหตุนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดทำโครงการ “ฉลากเสื้อเบอร์ 5” โดยมีแนวคิดของเสื้อเบอร์ 5 คือ เสื้อที่ใส่สบายและไม่จำเป็นต้องรีด โดยมีเกณฑ์หลักคือผู้ประกอบการจะต้องได้รับการรับรองฉลาก cool mode และการทดสอบความเรียบตามมาตรฐาน AATCC Test Method 143, ค่าความเรียบของผ้า (Smoothness Appearance : SA)  ≥ 4, ค่าความเรียบของตะเข็บ (Seam Smoothness : SS) ≥ 4 
 
ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก กฟผ. ดังนี้
1 ค่าทดสอบความเรียบ
     - ถ้าผ่านการทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS) และ cool mode กฟผ. จะรับผิดชอบค่าทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS)
     
- ถ้าผ่านการทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS) แต่ไม่ผ่าน cool mode ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS) เอง
    
- ถ้าไม่ผ่านการทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS) ครั้งแรก ทดสอบครั้งที่สองผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับผิดชอบค่าทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS) เอง
2 ค่า tag แขวนกับเสื้อในครั้งแรกที่ขอจำนวน 500 tag 
3 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 

นพ.เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น

มุมมองผู้ประกอบการสิ่งทอ
 
โครงการฯ ดังกล่าวได้มีการจัดประชาพิจารณ์รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการไปแล้ว มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้ความสนใจที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากมาย อาทิ นพ.เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น หนึ่งในผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
“เป็นโครงการที่ดีที่ช่วยพัฒนาสร้างแง่มุมใหม่ๆ มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้บริโภคได้เห็นว่ามีประโยชน์ต่อสังคม แต่ก็ยังมีเงื่อนไขบางอย่างที่อาจยังไม่ลงตัว ซึ่งก็ได้มีการคุยระหว่างผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสักพักแล้ว ถ้าต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากัน ผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขด้วย ในขณะเดียวกัน เงื่อนไขบางอย่างที่ดูแล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงมากนักก็อาจให้ กฟผ. ปรับ ก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น”
 
คุณธีรภาพ เอี้ยวพิทยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จงพัฒนา จำกัด จุดประสงค์ของโครงการก็เพื่อต้องการลดโลกร้อนเป็นหลัก ส่วนจะต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริโภค


คุณธีรภาพ เอี้ยวพิทยากุล บจก. จงพัฒนา 
 
“บริษัทเราผลิตผ้าผืน คงเตรียมผลิตผ้าให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการ์เมนท์  ที่สำคัญอยากให้หน่วยงานของรัฐควรจะมีบทบาทในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าประเภทนี้ อยากให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยง กับหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่น ใช้ยูนิฟอร์มที่ทำจากเสื้อฉลากเบอร์ 5 จะทำให้เห็นผลได้เร็วขึ้น”


ศิริพร เพ็ญธัญกร  Asahi Kasei Advance (Thailand) Co., Ltd.
 
ศิริพร เพ็ญธัญกร Deputy Manager Coverting Business Division, Asahi Kasei Advance (Thailand) Co., Ltd. “โครงการฯ น่าสนใจคอนเซปต์ดี เพียงแต่ด้วยเงื่อนไขที่ทาง กฟผ. ตั้งไว้ซึ่งเหมาะกับผู้ผลิตเสื้อผ้าที่มีแบรนด์มากกว่า อยากให้เปิดให้ผู้ประกอบการต้นน้ำสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยจะได้ขยายกลุ่มไปสู่วงกว้าง” 
 
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://labelno5.egat.co.th/new58/wp-content/uploads/2017/form/cloth.xls หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณดนัย ชูเพ็ชร danai.@egat.co.th คุณชัยวัฒน์ เทพวีระกุล chaiwat.th@egat.co.th โทรศัพท์ 02 436 8381, 02 436 8384
 
 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 91