โครงการฉลากเสื้อเบอร์ 5

Keyword:     ฉลากเสื้อเบอร์ 5  โครงการฉลากเสื้อเบอร์ 5 

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงานประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ “ฉลากเสื้อเบอร์ 5” เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก กฟผ. ดังนี้
1. ค่าทดสอบความเรียบ
         – ถ้าผ่านการทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS) และ cool mode กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS)
        – ถ้าผ่านการทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS) แต่ไม่ผ่าน cool mode กฟผ. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS) เอง
        – ถ้าไม่ผ่านการทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS) ครั้งแรก ทดสอบครั้งที่สองผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าทดสอบค่าความเรียบ (SA, SS) เอง
2. ค่า tag แขวนกับเสื้อในครั้งแรกที่ขอจำนวน 500 tag
3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://labelno5.egat.co.th/new58/wp-content/uploads/2017/form/cloth.xls หรือรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 436 8381, 02 436 8382

Share this Post:
View article: 113