สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมพิธีทำบุญกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1

Keyword:     thti  สถาบันฯสิ่งทอ 


 
25 สิงหาคม 2560 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมพิธีทำบุญกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 4  

Image Gallery

Share this Post:
View article: 74