ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Keyword:     thti  กระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา
นำโดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยพนักงานสถาบันฯ
ร่วมบริการอาหาร เครื่องดื่ม และคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ 
ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 03.00 - 22.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง

Share this Post:
View article: 91