ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ซื้อของไทย ใช้ของดี"

Keyword:     กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์  สัมมนา 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ซื้อของไทย ใช้ของดี"


 
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "ซื้อของไทย ใช้ของดี" ในงาน Thailand Industry Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรม ๔.๐ ขับเคลื่อนอนาคตไทย” Thailand Industry 4.0 : Shift Our Future กระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของงานไปสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
 

ลงทะเบียนเข้าร่วม

ไฟล์กำหนดการของแต่ละหัวข้อ


1. กำหนดการสัมมนา ถอดรหัสเทรนด์สี 2018   https://goo.gl/xhyj5M
2. กำหนดการสัมมนา เส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์จากชานอ้อย  https://goo.gl/i1Dfet
3. กำหนดการสัมมนา Smart Textiles for Wellness  https://goo.gl/bDWKLs

Share this Post:
View article: 185