ฉลากมาตรฐานสากลสำหรับวัสดุสิ่งทออินทรีย์ (Global Organic Textile Standard) (GOTS) ปรับปรุงเวอร์ชัน 4

Keyword:     กฎระเบียบสิ่งทอ 

ฉลากมาตรฐานสากลสำหรับวัสดุสิ่งทออินทรีย์ (Global Organic Textile Standard) (GOTS) ปรับปรุงเวอร์ชัน 4.0 เป็น 5.0

 

GOTS กล่าวว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้เป็นผลมาจากข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น ผู้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคและผู้ผลิตสิ่งทอ แนวทางโดยรวมของ GOTS มุ่งเน้นไปที่ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่การผลิตเครื่องนุ่งห่มและเคหะสิ่งทอทั้งหมด รวมไปถึงปั่น ทอ ถัก กระบวนการเปียก การผลิต และการค้า และสินค้าต้องทำจากเส้นใยอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยที่สุด 70 เปอร์เซ็นต์

 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.global-standard.org/es/the-standard/266-gots-version-5-0.html

 

ที่มา  : http://www.global-standard.org

 

Share this Post:
View article: 116