รัฐบาลบังกลาเทศออกนโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

Keyword:     บังกลาเทศ  ภาวะเครื่องหนัง 

รัฐบาลบังคกาเทศได้จัดทำ นโยบายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ผลิตเครื่องหนังและรองเท้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก

 

เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มีการร่างนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์ ปี 2021 โดยเนื้อหาภายในร่างนโยบาย ได้นำเสนอว่า ควรให้เงินสนับสนุนสำหรับการส่งออก ร้อยละ 16.5 ต่อผู้ส่งออกหนึ่งราย โดยผู้ส่งออกจะได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวจนถึงปี 2021 และจะจัดตั้งศูนย์ออกแบบแห่งชาติ โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ 60 พันล้านรูปี เพื่อพัฒนาออกแบบเครื่องหนังและรองเท้า โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและรับผิดชอบดำเนินงานศูนย์ออกแบบดังกล่าว คือ สมาคมผู้ผลิตเครื่องหนังและรองเท้าของประเทศบังคลาเทศ (LFMEAB)

 

ปัจจุบันบังกลาเทศส่งออกสินค้าเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์รองเท้าประมาณ 1.16 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และตามนโยบายที่นำเสนอได้มีการตั้งเป้าการส่งออกไว้ที่ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกทั้งหมดของประเทศอยู่ที่ 60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

ตามข้อมูลล่าสุดของ World Footwear Yearbook ในปี 2015 ประเทศบังคกาเทศเป็นผู้ผลิตรองเท้าอันดับ 7 ของโลก โดยสามารถผลิตรองเท้าได้ 353 ล้านคู่ และมีส่วนแบ่งการตลาดอยูที่ ร้อยละ  1.5  การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และสำหรับการออกรองเท้า ส่งออกเพียง 48 ล้านคู่ โดยเป็นการส่งออกรองเท้าหนังร้อยละ 39

 

ที่มา : www.chinaleather.org/eng (12/06/2017)

     

 

Share this Post:
View article: 155