Innovation & Creativity ตอบโจทย์อุตฯ สิ่งทอยุค 4.0

Keyword:     creativity  innovation  ข่าวรายวัน  ประเทศไทย 4.0  สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ผอ.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแนะมุ่งสู่การทำวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วัตถุดิบให้หลากหลาย ช่วยให้สินค้ามีคาแรกเตอร์ มั่นใจสิ่งทอฟังก์ชั่นมีอนาคตสดใส

ประเทศไทยประสบกับภาวะติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเติบโตขึ้นมาจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ทว่าปัจจุบันไทยไม่ได้เปรียบค่าแรงถูกอีกต่อไป แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมในก้าวต่อไป ควรจะเน้นสู่การสร้างนวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นในโลกยุคใหม่ “ทำน้อยได้มาก” ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวในงานเสวนาในหัวข้อ “How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business”

ดร.ชาญชัย เปิดเผยต่อไปว่า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพยายามสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสิ่งทอใส่ใจกับการทำวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น โดยทางสถาบันฯ สิ่งทอพยายามผลักดันการพัฒนาวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มีฟังก์ชั่น ด้วยการผสมผสานเส้นใยที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเส้นด้ายที่มีฟังก์ชั่นใหม่ๆ การที่มีวัสดุที่หลากหลายจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคาแรกเตอร์ สร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ การพัฒนาเส้นใยเรยอนผสมคอลลาเจน ที่ต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ Bed sheet, เสื้อโปโล ถุงเท้า ฯลฯ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่สนใจเรื่องสุขภาพและความสวยงาม

“การผลิตสินค้าตอบโจทย์ยุค 4.0 คือการเอานวัตกรรมผสมกับความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่เส้นใย พอมีวัสดุใหม่ๆ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ดีไซเนอร์ไม่ต้องจมหรือยึดติดกับวัสดุเดิมๆ ช่วยให้ทำงานออกมาได้หลากหลาย ช่วยให้สินค้ามีคาแรคเตอร์ ช่วยให้สู่โมเดลผลิตจำนวนน้อยแต่ได้กำไรมาก”

“ในมุมมองผมสินค้าบางเซ็กเมนต์ที่สามารถเติบโตได้ อาทิ เสื้อผ้ากีฬา Active wear, Functional wear, lifestyle wear ผ้าผืนที่มีสมบัติพิเศษต่างๆ จะมีบทบาทมากขึ้น และมีแนวโน้มที่มีการเติบโตสูง สำหรับสิ่งทอฟังก์ชั่นจะมีบทบาทมากขึ้น คงหนีไม่ได้ ใครที่รีบเรียนรู้ก่อนได้เปรียบ ในเบื้องต้นผู้ประกอบการไม่สามารถตั้งราคาสินค้าสูงเกินไปเพราะผู้บริโภคบ้านเราต่างจากประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่ให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าฟังก์ชั่น ซึ่งสินค้าสิ่งทอคงต้องใช้เวลาสักระยะ ต่างจากสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเริ่มได้รับการยอมรับจกผู้บริใภคแล้ว ถ้าผู้ประกอบการท่านใดต้องการความช่วยเหลือก็เข้ามาปรึกษาที่สถาบันฯ ยินดีให้ความร่วมมือ“ ดร.ชาญชัย กล่าว
 

Share this Post:
View article: 127