สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามพึ่งพาการนำเข้าผ้าผืน

Keyword:     ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ  สิ่งทอ  เครื่องนุ่งห่ม  เวียดนาม 

 

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามยังคงพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยผู้ผลิตในประเทศนำเข้าผ้าผืนมากถึง ร้อยละ 86 ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแห่งประเทศเวียดนาม (VITAS)

 

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2017 เวียดนามมีการนำเข้าผ้าผืน คิดเป็นมูลค่า 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.75 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 

เนื่องจากผู้ผลิตในประเทศยังผลิตผ้าได้ต่ำกว่ามาตรฐานของตลาดต่างประเทศ ทำให้ภาคการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศพึ่งพาผ้าผืนนำเข้า โดยส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของการนำเข้า

 

เมื่อข้อตกลงการค้าเสรีของสหภาพยุโรปและเวียดนามมีผลใช้บังคับ สหภาพยุโรปจะลดภาษีสินค้านำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้สำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะทำการยกเว้นภาษีในระยะเวลา 7 ปี เนื่องจากสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าอ่อนไหวสำหรับผู้ผลิตในสหภาพยุโรป

 

นอกจากนี้หลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบของแหล่งกำเนิดสินค้าที่เข้มงวดอาจทำให้ผู้ผลิตชาวเวียดนามไม่ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงทันที โดยผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ "การผลิตสองขั้นตอน" เพื่อแลกกับการลดภาษีเต็มรูปแบบ ซึ่งจะต้องมีการทอผ้า การตัดเย็บและขั้นตอนการผลิตทั้งหมดต้องเกิดขึ้นภายในประเทศ

 

การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากซับพลายเออร์ต่างประเทศที่อยู่นอกเขตความตกลงนี้

 

ที่มา : http://www.globaltextiles.com (Jun 13, 2017)

 

 

Share this Post:
View article: 139