สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ปี 2560

Keyword:     export  git  market  นำเข้าส่งออกอัญมณี  ส่งออก  สถานการณ์  อัญมณีเครื่องประดับ  อุตสาหกรรม  เมษายน 2560  แนวโน้ม 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ปี 2560

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2560 หดตัวลงร้อยละ 17.96 (ร้อยละ 19.44 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 ที่มีมูลค่า 5,433.64 ล้านเหรียญสหรัฐ (193,830.19 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 4,457.61 ล้านเหรียญสหรัฐ (156,153.09 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.08 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย โดยเป็นผลจากมูลค่าการส่งออกสินค้าหลายรายการปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 2,393.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (83,760.54 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.56 (ร้อยละ 2.19 ในหน่วยของเงินบาท)

444.jpg

สถานการณ์การส่งออก

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ คือทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปในสัดส่วนร้อยละ 46.31 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวมหากแต่มีมูลค่าลดลงร้อยละ 31.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 อันเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดราวครึ่งหนึ่ง และสิงคโปร์ ตลาดในอันดับ 2 ได้ลดลงร้อยละ 36.10 และร้อยละ 60.68 ตามลำดับสวนทางกับราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 มาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 1,265.63 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ (http:// www.kitco.com)ในเดือนเมษายน 2560 โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หลังสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจเดือนมีนาคมที่อ่อนแรงลง อีกทั้งนักลงทุนยังกังวลต่อนโยบายทางการเมืองของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ตลอดจนสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและรัสเซีย รวมถึงเกาหลีเหนือที่ตึงเครียดมากขึ้น

เครื่องประดับแท้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่  2 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 27.31 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม และมีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.71 โดยการส่งออก เครื่องประดับทองปรับตัวลดลงร้อยละ 6.93 อันสืบเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเครื่องประดับทองอย่างโลหะทองคำปรับตัวในแนวบวกตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ราวร้อยละ 6 จึงส่งผลต่อระดับอุปสงค์ในตลาดเครื่องประดับเงินขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 12.77 ส่วนหนึ่งอาจมาจากราคาที่ยังต่ำกว่าเครื่องประดับแท้ชนิดอื่นมาก และมีรูปแบบแฟชั่นซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ของโลก และเพิ่งเข้าสู่วัยทำงานไม่นาน มีรายได้ไม่สูงมากนักจึงทำให้ไทยสามารถส่งออกเครื่องประดับเงินได้เพิ่มขึ้น เครื่องประดับแพลทินัมมีมูลค่าลดลงร้อยละ 44.96 ส่วนหนึ่งอาจมาจากราคาแพลทินัมเฉลี่ยที่สูงกว่าปีก่อนหน้าเกือบร้อยละ 5 ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอความต้องการบริโภคเครื่องประดับแพลทินัมออกไป

เพชร เป็นสินค้าส่งออกรายการสำคัญในอันดับ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.89 หดตัวลงร้อยลง 7.91 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมีเพชรเจียระไนเป็นสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้ ซึ่งยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 8.66 จากการส่งออกไปยังตลาดสำคัญส่วนใหญ่ได้ลดลง โดยเฉพาะฮ่องกง เบลเยียม และอินเดีย ตลาดหลักใน 3 อันดับแรก ที่ล้วนมีมูลค่าลดลงร้อยละ 7.74, ร้อยละ 7.91 และร้อยละ 21.21 ตามลำดับส่วนตลาดที่ยังสามารถขยายตัวได้ดีคือ ญี่ปุ่น ที่อยู่ในอันดับ 5 มีมูลค่าเติบโตถึงร้อยละ 72.94

พลอยสี เป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 4 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 10.05 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมของไทย และมีมูลค่าสูงขึ้นร้อยละ 7.68 โดยสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้เป็น พลอยเนื้อแข็งเจียระไน (ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต)เติบโตร้อยละ 20.19เนื่องจากการส่งออกไปยังฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดหลักใน 3 อันดับแรก ที่ต่างปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 28.31, ร้อยละ 26.20 และร้อยละ 9.06 ตามลำดับ ส่วนการส่งออกพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนหดตัวลงร้อยละ 10.49 อันเป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดหลักใน 3 อันดับแรกไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ ล้วนปรับตัวลดลงร้อยละ 11.86, ร้อยละ 14.43 และร้อยละ 3.62 ตามลำดับ

เครื่องประดับเทียมเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 5 ในสัดส่วนร้อยละ 2.29 และหดตัวลงร้อยละ 1.35 เนื่องจากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ตลาดในอันดับ 2 ด้วยมูลค่าลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 36.07 ในขณะที่การส่งออกไปยังลิกเตนสไตน์ ตลาดอันดับที่ 1 ยังสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 41.68

(โดยมีรายละเอียดตามแนบ)

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

29 พฤษภาคม 2560

 

*พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ว่าด้วย “ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์”   

 

 

 

Share this Post:
View article: 138