สัมมนาฟรี “The Silk Road” แรงบันดาลใจในการพัฒนาวัสดุใหม่สู่อุตสาหกรรม 4.0

Keyword:     the silk road  การพัฒนา 

  สัมมนาฟรี !!! ด่วน!! รับจำนวนจำกัด
 

          “The Silk Road” แรงบันดาลใจในการพัฒนาวัสดุใหม่สู่อุตสาหกรรม 4.0

ภาพในบรรทัด 7
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ศูนย์ Thailand Industrial Design Center (Thai – IDC) กล้วยน้ำไท พระราม 4

 
สิ่งที่แนบมาด้วย
          - กำหนดการสัมมนา “The Silk Road” แรงบันดาลใจในการพัฒนาวัสดุใหม่สู่อุตสาหกรรม 4.0
          - แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา (ส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560)
          - แผนที่ ศูนย์ Thailand Industrial Design Center (Thai – IDC) กล้วยน้ำไท พระราม 4
 

 

Share this Post:
View article: 97