สวีเดนวางแผนการลดภาษีให้กับกลุ่มสินค้าซ่อมแซม โดยมีจุดหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม

Keyword:     environment  vat  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  สิ่งแวดล้อมสิิ่งทอ  อุตสาหกรรม 

สวีเดนวางแผนการลดภาษีให้กับกลุ่มสินค้าซ่อมแซม โดยมีจุดหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

รัฐบาลสวีเดนเข้าแก้ไขปัญหา “การทิ้งสิ่งของ” โดยการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แก่การซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ นับตั้งแต่การซ่อมแซมจักรยาน จนไปถึงเครื่องซักผ้า

รัฐบาลสวีเดนเสนอกฎหมายใหม่ โดยการลดภาษีการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้คนหันมาสนใจการซ่อมแซมสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะทิ้งขว้างไป และซื้อของใหม่อย่างง่ายดาย

รัฐบาลปัจจุบัน นำโดยพรรค Social Democrat and Green party ได้ยื่นข้อเสนอกฎหมายใหม่นี้ไปยังรัฐสภาแล้วในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อขอลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในการซ่อมแซมสินค้าต่าง ๆ เช่น จักรยาน เสื้อผ้า และรองเท้า จากปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 25% (ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป) เป็น 12% และรัฐบาลยังได้ยื่นข้อเสนอการเปลี่ยนกฎหมายให้ประชาชนสามารถยื่นขอคืนภาษีรายได้จากค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ เช่น ตู่เย็น เตาอบ เครื่องล้างจานและเครื่องซักผ้า นับว่าเป็นมิติใหม่ของนโยบายการมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมของสวีเดนอย่างเป็นรูปธรรม

Per Bolund รัฐมนตรีว่าการกระทรวง financial markets and consumer affairs ผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนนโยบายเหล่านี้กล่าวอย่างมั่นใจว่า รัฐบาลเชื่อว่าการเปลี่ยนกฎหมายในครั้งนี้จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคโดยรวมของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระตุ้นอุตสาหกรรมบริการซ่อมแซม และส่งผลต่อการเพิ่มการจ้างงานในธุรกิจนี้

แรงจูงใจด้านภาษีของรัฐบาลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการมุ่งเน้นจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของรัฐบาล ที่เกิดจากการผลิตสินค้าภายในประเทศ ปัจจุบัน สวีเดนสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 23% ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และยังผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอีกด้วย

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังสวีเดนเป็นสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยที่สำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ ซึ่งอาจมีแนวโน้มการสั่งซื้ออะไหล่ และส่วนประกอบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูปอาจได้รับผลกระทบในด้านลบ ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

 

Share this Post:
View article: 113