สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม– กุมภาพันธ์ ปี 2560

Keyword:     2560  git  กุมภาพันธ์  นำเข้าส่งออก  สถานการณ์  อัญมณีและเครื่องประดับ  อุตสาหกรรม 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม– กุมภาพันธ์ ปี 2560

 

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2560 หดตัวลงร้อยละ 23.49 (ร้อยละ 24.95 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2559 ที่มีมูลค่า 3,462.34 ล้านเหรียญสหรัฐ (124,556.27 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 2,648.89 ล้านเหรียญสหรัฐ (93,477.21 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.45 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย อย่างไรก็ตาม หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,385.73 ล้านเหรียญสหรัฐ (48,838.82 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 3.79 (ร้อยละ 1.75 ในหน่วยของเงินบาท)

11.jpg

สถานการณ์การส่งออก

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ คือทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปด้วยสัดส่วนร้อยละ 47.69 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย หากแต่มีมูลค่าลดลงร้อยละ 40.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยเป็นผลจากการส่งออกทองคำในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพียงเดือนเดียวมีมูลค่าลดลงถึงร้อยละ 65.45 เนื่องจากฐานมูลค่าการส่งออกในเดือนเดียวกันของปี 2559 ที่สูงมาก อย่างไรก็ดี หากพิจารณาการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์เทียบกับเดือนมกราคม 2560 พบว่า มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.08 ซึ่งสอดคล้องกับราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,234.36 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ (http://www.kitco.com) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐฯ ที่สั่งห้ามผู้ลี้ภัยและพลเมืองจาก 7 ชาติมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐฯรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้นำคนอื่นๆของโลกส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังได้รับปัจจัยหนุนจากกองทุน SPDR Gold Trust กองทุนทองคำรายใหญ่ของโลกที่เข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง

เครื่องประดับแท้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.08 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม และมีอัตราการเติบโตร้อยละ3.51โดยการส่งออก เครื่องประดับทองหดตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 0.21เนื่องจากการส่งออกไปยังกาตาร์ ตลาดอันดับ 3 ได้ลดลงร้อยละ 10.86 ขณะที่การส่งออกไปยังฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักใน 2 อันดับแรก ยังสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 2.64 และร้อยละ 1.89 ตามลำดับ เครื่องประดับเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.07อันเป็นผลจากการส่งออกไปยังเยอรมนีและฮ่องกง ตลาดในอันดับ 2 และ3 ได้สูงขึ้นถึงร้อยละ 20.27และ 2.04 เท่า ตามลำดับ แม้ว่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ตลาดอันดับ 1 จะมีมูลค่าลดลงร้อยละ 5.86 ก็ตาม เครื่องประดับแพลทินัมปรับตัวลดลงร้อยละ 51.09จากการส่งออกไปยังญี่ปุ่นและฮ่องกง ตลาดหลักใน 2 อันดับแรกที่ครองส่วนแบ่งรวมกันกว่าร้อยละ 64 ได้ลดลงร้อยละ 11.26 และร้อยละ 87.32 ตามลำดับ

พลอยสีเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 3 ในสัดส่วนร้อยละ 11.87 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมของไทย และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35 โดยสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้เป็น พลอยเนื้อแข็งเจียระไน (ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต)ขยายตัวถึงร้อยละ 25.75 เนื่องจากการส่งออกไปยังหลายประเทศได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ตลาดหลักใน 3 อันดับแรก ที่ต่างเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 28.08, ร้อยละ 29.80 และ 1.93 เท่า ตามลำดับ ส่วนการส่งออกพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนมีมูลค่าลดลงร้อยละ 13.24อันเป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดหลักใน 3 อันดับแรกอย่างฮ่องกงสหรัฐอเมริกาและอิตาลี ที่ต่างปรับตัวลดลงร้อยละ 12.04 ร้อยละ 15.72 และร้อยละ 4.85 ตามลำดับ

เพชรเป็นสินค้าส่งออกรายการสำคัญในอันดับ 4 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 11.49 และมีมูลค่าลดลงร้อยละ 3.75 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมีเพชรเจียระไนเป็นสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ 3.62 เนื่องจากการส่งออกไปยังเบลเยียมตลาดในอันดับ 2 ที่หดตัวลงต่อเนื่องร้อยละ 25.63 ในขณะที่การส่งออกไปฮ่องกงที่ครองส่วนแบ่งสูงสุดและอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดในอันดับ 3 ยังสามารถเติบโตได้ร้อยละ 0.70 และร้อยละ 5.17 ตามลำดับ

เครื่องประดับเทียมเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 5 ในสัดส่วนร้อยละ 1.88และปรับตัวลดลงร้อยละ 5.63 โดยเป็นผลจากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ตลาดในอันดับ 2 และ 3 ที่มีมูลค่าลดลงต่อเนื่องร้อยละ 32.92 และร้อยละ 11.21 ตามลำดับ ส่วนลิกเตนสไตน์ ตลาดในอันดับ 1 สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 23.17

 

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4 เมษายน 2560
 

*พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ว่าด้วย “ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์”   

 

Share this Post:
View article: 122