13 แบรนด์หรูชั้นนำระดับโลก มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 175 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Keyword:     brands  fashion  luxury  ภาวะสิ่งทอ 

13 แบรนด์หรูชั้นนำระดับโลก มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 175 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าสินค้าในกลุ่ม Luxury fashion ได้กลายเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและมีมูลค่าทางธุรกิจอย่างมหาศาล หลายแบรนด์ในกลุ่ม Luxury ยังคงได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงสินค้าในกลุ่ม Mass Brands บางตัวที่สามารถไต่อันดับขึ้นมาครองตลาดได้เช่นกัน

 

999.jpg

 

จะเห็นว่า 13 แบรนด์หรูระดับโลก มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 175 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้ครองตลาดสินค้าแบรนด์หรูอันดับ 1 ได้แก่ Nike มีมูลค่าสูงถึง 25 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาได้แก่ Louis Vuitton และ H&M ที่มีมูลค่า 23.9 และ 22.6 ตามลำดับ

 

ที่มา : BUSINESS INDISER

 

Share this Post:
View article: 106